Bumech wstrzymał wydobycie w Czarnogórze przez awarię

Adam Sofuł
 
Bumech poinformował 13 maja o wstrzymaniu wydobycia w należącej
do spółki kopalni boksytu w Czarnogórze. Powodem jest awaria rozdzielni elektrycznej.
Bumech informuje, iż powzięła wiadomość od przedstawiciela spółki zależnej, tj. Bumech Crna Gora d.o.o. Nikšić realizującej kontrakt na wydobycie boksytu w Czarnogórze o awarii rozdzielni elektrycznej - czytamy w komunikacie spółki.
Awaria miała jednak nieco dalej idące konsekwencje. Jak informuje spółka w efekcie wzrostu napięcia uszkodzeniu uległy newralgiczne z punktu widzenia funkcjonowania kopalni podzespoły. W szczególności awarii uległ silnik napędzający wentylator odpowiadający za przewietrzanie kopalni.
W związku z powyższym, ze względów bezpieczeństwa, do czasu usunięcia awarii wstrzymano eksploatację kopalni - konkluduje spółka.
Bumech prowadzi eksploatację złóż rud boksytów od pięciu lat. W ubiegłym roku wydobycie wyniosło wyniosło 317 046 ton.
W styczniu firma sfinalizowała kupno polskiej kolani węgla - PG Silesia od czeskiego EPH.  
Bumech odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 7,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 3,49 mln zł wobec 0,87 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r. wobec 74,32 mln zł rok wcześniej.