Australia potrzebuje górników

 Portal gospodarka i ludzie  autor: Adam Maksymowicz

Portal górniczy Mining Weekly pisze, że w Australii Zachodniej (WA) do 2023 r.
może zabraknąć ok. 40 000 pracowników w sektorze surowcowym (40 000 new mining employees needed in WA, 21.06.2021 r.). Wynika to z nowego raportu zleconego przez Izbę Minerałów i Energii (CME - Chamber of Minerals and Energy). Istniejące zapotrzebowanie na surowce według tego raportu wywiera presję na otwarcie nowych kopalń i eksploatację dostępnych zasobów. Z tego powodu wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników w sektorze surowcowym w ciągu najbliższych trzech lat.
Tymczasem podażowa strona rynku pracy i brak wykwalifikowanych pracowników są nadal podstawowymi ograniczeniami w Australii Zachodniej.
Konkurencja
Dyrektor generalny CME Paul Everingham powiedział, że jeszcze w sierpniu 2020 r. nasz sektor miał pozytywne perspektywy, kiedy przewidywaliśmy braki kadrowe w skali ok. 8 tys. ludzi. Obecnie okazało się jednak, że sytuacja ta jest znacznie trudniejsza. - W całej Australii panuje gorąca konkurencja o wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z różnych branż, w tym przeznaczonych do realizacji znaczących projektów infrastrukturalnych i budowlanych wspieranych przez rząd w całym kraju – powiedział Everingham.
Zauważył, że w przeciwieństwie do poprzednich okresów wzrostu w sektorze zasobów, który był związany z budownictwem, to do 1000 osób tygodniowo przenosiło się do pracy do Australii Zachodniej. Teraz we wschodnich stanach istnieją duże perspektywy zatrudnienia dla osób, które zdecydują się pozostać w domu.
Imigracja
Paul Everingham  uważa, że międzynarodowa imigracja wykwalifikowanych pracowników prawie się zatrzymała z powodu pandemii COVI-19, a rząd bardzo wyraźnie wskazał, że granica Australii nie otworzy się przez co najmniej kolejny rok. Wspomniany raport zwraca uwagę na różne specjalności w sektorze górniczym i surowcowym, które będą doświadczać poważnych niedoborów w ciągu najbliższych trzech lat, w tym inżynierów górnictwa, metalurgów, geodetów podziemnych, inżynierów budownictwa, elektryków i mechaników, geologów, geofizyków, elektryków samochodowych, monterów silników Diesla, monterów mechanicznych, kotlarzy, spawaczy i wiertników.
Projekty i dochody
Według raportu w samym tylko sektorze surowcowym są obecnie w przygotowaniu projekty o wartości 140 mld dol. Są to możliwości, które nie zostaną w pełni zrealizowane, dopóki nie uzyska się dostępu do zatrudnienia właściwych ludzi z odpowiednimi umiejętnościami i we właściwym czasie.  Dlatego konieczne jest, aby rząd „pochylił się” z perspektywicznym planem imigracji fachowców i specjalistów wszędzie tam, gdzie leży to w interesie narodowym i oczywiście o ile jest to bezpieczne.
Everingham powiedział, że wpływ nierozwiniętych projektów byłby znaczący. W ubiegłym roku tantiemy z sektora wydobycia i zasobów wyniosły 9,2 mld dol., czyli prawie 29 proc.wszystkich dochodów rządu Australii Zachodniej, a podatek od firm zapłacony z tytułu działalności w Australii Zachodniej w znacznym stopniu przyczynił się do federalnych mechanizmów wsparcia COVID-19, takich jak JobKeeper i JobSeeker.