Wulkan w kopalni

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Fragment komina wulkanicznego w kamieniołomie koło Wilemowic zasługuje na ochronę rezerwatową
 
 
Kompleks starych kamieniołomów bazaltu na pograniczu Górnego i Dolnego Śląska wytypowany został do objęcia ochroną jako rezerwat przyrody Wilemowice. Dzięki prowadzone tam w przeszłości eksploatacji górniczej odsłonięto tam dobrze zachowane fragmenty komina wulkanicznego ze strefami brekcji wulkanicznych i utworów lawowych.
Wilemowice to wieś w gminie Kamiennik w województwie opolskim, położona około 6 km od Ziębic. Na północ od wsi, w dolinie Wigancickiego Potoku, znajdują się w zalesionym terenie wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej. W obrębie ostańca denudacyjnego prowadzono tam w przeszłości eksploatację bazaltu.
Dawny kamieniołom od 1972 r. znajduje się w granicach Nadleśnictwa Prudnik. Wcześniej należał do Nadleśnictwa Szklary.
Obecnie terenem tym zarządza Nadleśnictwo Prudnik. Jak wyjaśnia Rafał Kasza z prudnickiego nadleśnictwa, były kamieniołom nie utrudnia gospodarki, a ewentualne ustanowienie rezerwatu przyrody będzie bez istotnego wpływu na realizację zadań wynikających z Planu Urządzenia Lasu, gdyż większość drzewostanów jest bez wskazówek gospodarczych.
Nadleśnictwo prowadzi tam tylko cięcia przygodne ze względu na wymogi bezpieczeństwa. Ostatnie planowa wycinka była w 2015 r.
- Był to zabieg czyszczenia późnego na fragmentach obszaru aktualnie projektowanego rezerwatu, w młodszym drzewostanie - informuje Rafał Kasza z Nadleśnictwa Prudnik.
Projektowany rezerwat Wilemowice ma mieć powierzchnię 3,9 ha. Proponuje się go utworzyć ze względu na Zachowanie profili geologicznych trzeciorzędowych wulkanitów, form ich wietrzenia oraz skał osłony. Naukowcy badający ten teren zwrócili uwagę na to, że w odsłonięciach ścian kamieniołomów widoczne są bazalty oraz dwie serie brekcji wulkanicznych. Czarnoszare bazalty mają formę pokrywy lawowej.
W Polsce mamy niemało przykładów dawnych kamieniołomów, na terenie których utworzono rezerwaty przyrody. Rezerwat Bonarka w Krakowie obejmuje dawny kamieniołom wapienia. Dwa dawne kamieniołomy znajdują się w rezerwacie Skałka Rogoźnicka niedaleko Nowego Targu. Część dawnego kamieniołomu Korzecko koło Chęcin wchodzi w skład rezerwatu Góra Rzepka.
Także w województwie opolskim kilka propozycji nowych rezerwatów dotyczy terenów, na których w przeszłości funkcjonowały kamieniołomy.

1626428917 wilemowice bazalt