Nowelizacja ustawy górniczej

Trybuna Górnicza  autor: Jacek Madeja

określa nowy limit wydatków na realizację działań SRK w wysokości 8,245 mld zł
Projekt zmian w tzw. ustawie górniczej to narzędzie prawne mające umożliwić dalsze działania związane z restrukturyzacją i wygaszaniem branży węglowej. Chodzi m.in. o wydłużenie możliwości przekazywania do SRK kopalń przeznaczonych do likwidacji. Nowelizacja określa również nowy limit wydatków na realizację działań SRK w wysokości 8,245 mld zł.
Rząd przyjął projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw 20 lipca. Jak argumentują przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, nowelizacja wprowadza zmiany do obowiązujących regulacji prawnych dotyczących górnictwa węgla kamiennego. 
Finansowanie skutków restrukturyzacji
„Nowelizacja jest niezbędna ze względu na konieczność finansowania skutków restrukturyzacji sektora wynikających z realizowanych w ubiegłych latach programów rządowych, jak i umożliwienia podejmowania działań związanych z planowaną likwidacją i transformacją sektora węgla kamiennego w Polsce. Głównym celem nowelizacji jest umożliwienie dalszego – do dnia 31 grudnia 2023 r. – nabywania kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK SA) i przeprowadzenia ich likwidacji, jak również prowadzenia w nich restrukturyzacji zatrudnienia. Intencją zmian w zakresie terminów przekazywania zbędnego majątku produkcyjnego oraz pracowników jest zapewnienie sektorowi bezpiecznego środowiska regulacyjnego w okresie istotnych i szybkich zmian” – wyjaśniają przedstawiciele MAP w odpowiedzi na pytania „Górniczej”.
Jak dodają, celem projektu jest również umożliwienie skorzystania z instrumentów osłonowych oraz świadczeń socjalnych dla pracowników zakładów i kopalń, które zostaną przekazane do SRK po 1 września br. „Tymi instrumentami są urlop górniczy, urlop dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla albo jednorazowa odprawa pieniężna. Nowelizacja stanowi początek realizacji zapisów Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego oraz wybranych procesów transformacji województwa śląskiego, która została podpisana w dniu 28 maja 2021 r.” – czytamy w odpowiedzi biura prasowego MAP.
Jak podkreślają przedstawiciele resortu, nowelizacja, jako akt prawny, wdraża prawo na gruncie krajowym i nie podlega uzgodnieniom międzynarodowym. Planowane działania wprowadzone nowelizacją stanowią dozwoloną pomoc publiczną. Jej zakres jest określony w Decyzji Rady Unii Europejskiej z 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń. Zostały także zatwierdzone przez Komisję Europejską 8 lutego 2018 r., a następnie 19 lipca 2019 r. w zakresie udzielania pomocy publicznej w latach 2015–2023. Dlatego – jak tłumaczy MAP – nowelizacja przedłużająca do 2027 r. udzielanie pomocy publicznej na zadania określone w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, wymaga przygotowania wniosku aktualizującego obecny program pomocowy, celem jego notyfikacji w Komisji Europejskiej.