Na rynku międzynarodowym węgiel drożeje

  Autor: PAP

 Ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki w czerwcu br. wzrosły
o 2,8 proc. wobec maja, a ceny dla ciepłownictwa spadły o 0,4 proc. - podała Agencja Rozwoju Przemysłu. Krajowy węgiel – zarówno dla energetyki, jak i dla ciepłownictwa - był w czerwcu br. tańszy niż przed rokiem.
Na rynkach międzynarodowych czerwiec br. był miesiącem wzrostu cen węgla - wszystkie kluczowe indeksy cen tego surowca (w Australii, RPA, Europie czy Rosji) wzrosły do poziomów przeszło dwukrotnie wyższych w stosunku do minimów odnotowanych w 2020 r.
Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w poniedziałek wartości, jakie osiągnęły w czerwcu br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.
Z najnowszych danych wynika, że w czerwcu br. polski węgiel dla energetyki był średnio o 6,6 proc. tańszy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, natomiast w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni spadek wartości indeksu rok do roku wyniósł 4 proc.
Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).
W czerwcu br. średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła 249,69 zł za tonę, wobec 242,94 zł w maju, 247,43 zł w kwietniu, 252,24 zł w marcu, 253,82 zł w lutym oraz 255,97 zł za tonę w styczniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w czerwcu było to 11,44 zł za gigadżul energii, wobec 11,14 zł za gigadżul miesiąc wcześniej.
Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w czerwcu wartość 300,32 zł za tonę, wobec 301,64 zł w maju, 279,71 zł w kwietniu, 310,37 zł w marcu, 310,89 zł w lutym oraz 301,71 zł za tonę w styczniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w czerwcu było to 12,39 zł za gigadżul energii - wobec 12,35 zł miesiąc wcześniej.
Jak podała ARP, średnia wartość indeksu cen węgla dla energetyki dla drugiego kwartału 2021 r. wyniosła 246,81 zł za tonę - o 2,8 proc. mniej niż w poprzednim kwartale oraz 7,2 proc. mniej niż w drugim kwartale ub. roku. Natomiast indeks węgla dla ciepłownictwa wyniósł w drugim kwartale br. 308,03 zł za tonę - o 4,2 proc. mniej niż w poprzednim kwartale i 7,3 proc. mniej niż rok wcześniej.
Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Agencja oblicza je wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Indeksy bazują na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia akcyzy, kosztów ubezpieczenia i dostawy.
W całym pierwszym półroczu br. wielkość krajowego wydobycia węgla przekroczyła 27,7 mln ton (wobec blisko 26,5 mln ton w pierwszym półroczu 2020 r.), a sprzedaż zbliżyła się do 28,2 mln ton (wobec 24,2 mln ton przed rokiem).