W JSW zawarto porozumienie, wzrosną płace

 Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej zawarł w poniedziałek, 13 września,
porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi. Spółka poinformowała o tym w raporcie bieżącym. Ponadto ustalono, że zostanie wypłacona nagroda jednorazowa. Tym samym spór zbiorowy został zakończony.
„Od dnia 1 września 2021 r. wdraża się do stosowania nowe tabele stawek płac zasadniczych wyższe od dotychczasowych o 1,6 proc., co wraz ze wzrostem płac zasadniczych o 3,4 proc. od lipca br. pozwoli zrealizować wzrost stawek płac o 5 proc.” - napisano w raporcie
Nagroda jednorazowa ma zostać wypłacona 1 października. Otrzymają ją pracownicy zatrudnieni na dzień 31 sierpnia br. 4 300 zł będzie ona wynosić dla osób zatrudnionych pod ziemią, 3 500 zł dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla i 3 100 zł dla pozostałych pracowników JSW.
Strony ustaliły także, że od dnia 1 października 2021 r. wartość posiłku oraz posiłku profilaktycznego wynosić będzie 21 zł/dzień przepracowany.
W raporcie podano szacowany koszt podjętych decyzji. Wzrost stawek w tabelach płac o 1,6 proc. od września to 23,5 mln zł w roku 2021. Nagroda jednorazowa będzie kosztować spółkę 113,5 mln, a posiłki i posiłki profilaktyczne 2,3 mln zł w br.
Łącznie, szacowany koszt przedmiotowego Porozumienia wynosi 139,3 mln zł w roku 2021.
„Niniejsze Porozumienie z dniem jego podpisania kończy spór zbiorowy dotyczący obowiązywania porozumienia w zakresie wzrostu płac w 2020 r., a także kończy etap rokowań w sporze zbiorowym dotyczącym wzrostu płac w 2021 r. i wyczerpuje żądania Reprezentatywnych Organizacji Związkowych w ww. zakresach” – podsumowano w raporcie.