Bogdanka zwiększyła kwartalny zysk przeszło 10-krotnie

Autor: JD
 
Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 41,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w
drugim kwartale 2021 roku wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej.
Zysk operacyjny wyniósł 51,69 mln zł wobec 5,01 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 159,63 mln zł wobec 86,3 mln zł rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 502,92 mln zł w drugim kwartale 2021 roku wobec 384,93 mln zł rok wcześniej.
W drugim kwartale 2021 roku grupa kapitałowa Bogdanki uzyskała 489 886 tys. zł przychodów ze sprzedaży węgla, co oznacza wzrost o 30,4 proc. w stosunku do drugiego kwartału 2020 roku.W pierwszej połowie 2021 roku Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 91,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 046,59 mln zł w porównaniu z 849,01 mln zł rok wcześniej.
Grupa LW Bogdanka koncentruje swoją działalność przede wszystkim na terenie kraju. W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku sprzedaż węgla za granicę - na Ukrainę - odbywała się za pośrednictwem pośredniczącego podmiotu węglowego. W pierwszym półroczu 2021 roku wartość eksportu wynosiła 37,77 mln zł. Stanowiło to 3,6 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży.
Produkcja węgla handlowego Bogdanki w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 2 335 tys. ton, a zatem o 704 tys. ton (+43,2 proc.) więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. W pierwszej połowie 2021 roku wyniosła ona 4 947 tys. ton wobec 3 697 tys. ton rok wcześniej.
W drugim kwartale 2021 roku sprzedaż węgla wyniosła 2 207 tys. ton. Oznacza to wzrost o 37,6 proc. rok do roku, natomiast w pierwszej połowie 2021 roku sprzedaż węgla wzrosła o 30,3 proc. rok do roku - do 4 590 tys. ton.
Na fali wznoszącej
Na koniec drugiego kwartału 2021 roku stan zapasów węgla wyniósł 479 tys. ton, co oznacza wzrost o 357 tys. ton w stosunku do stanu z 31 grudnia 2020 roku. W ujęciu jednostkowym zysk netto w pierwszej połowie 2021 roku wyniósł 96,41 mln zł wobec 34,04 mln zł zysku rok wcześniej.
Na koniec 2020 roku Bogdanka miała 19,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 25,3 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.
Obecnie Bogdance sprzyja sytuacja rynkowa i zapotrzebowanie na węgiel. Ceny surowca w portach ARA (Antwerpia-Rotterdam-Amsterdam) oscylują w granicach 140-150 dol/t i mocno wzrosły od ubiegłego roku. Na wzrost cen węgla wpływa miedzy innymi wzrost zapotrzebowania na węgiel, w tym w Chinach. W górę poszły także ceny frachtu. Odbudowujące się gospodarki po pandemii będą potrzebować energii, a zatem popyt na węgiel, szczególnie w krajach Azji, powinien być na wysokim poziomie.
Bogdanka uchodzi za najlepszą polską kopalnię, która może cieszyć się z korzystnych uwarunkowań górniczo-geologicznych. Od października 2015 roku LW Bogdanka należy do grupy Enei. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 roku.