Pielgrzymka górniczej braci na Jasną Górę

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

 Już od wielu lat kilkanaście dni przed Barbórką górnicy pielgrzymują do
Matki Boskiej Częstochowskiej. W tym roku do Czarnej Madonny przebędą w niedzielę, 21 listopada. Organizatorem XXXI Pielgrzymki Górników na Jasną Górę jest Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku pielgrzymka – z powodu sytuacji związanej z pandemią – miała bardzo skromny charakter. Uczestniczyły w niej dwa poczty sztandarowe, przedstawiciele Solidarności oraz zaproszeni goście.
Pielgrzymka tradycyjnie rozpocznie się od zbiórki uczestników i pocztów sztandarowych przy kościele św. Barbary w Częstochowie.i To stamtąd po godz. 10.00 rozpocznie się przemarsz na Jasną Górę. Górnicy złożą kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia błogosławionego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a potem wezmą udział w drodze krzyżowej.
O godz. 12.30 odbędzie się msza w Kaplicy Cudownego Obrazu koncelebrowana pod przewodnictwem ks bp. Pawła Stobrawy oraz kapłanów: kapelana KSGiE ks. prał. Bernarda Czerneckiego, o. Jana Zinówko, ks. prał. Jana Żaka, ks. Grzegorza Dymka, ks. Dariusza Pietrasia i ks. Grzegorza Stolczyka.
Po nabożeństwie będzie miał miejsce akt zawierzenia Braci Górniczej i ich rodzin Matce Najświętszej.
Górnikom-pątnikom będzie towarzyszyć w czasie pielgrzymki Górnicza Orkiestra Dęta „Bytom” pod dyrekcją Dariusza Kasperka.