ARP zamierza przejąć kontrolę

 Polska Agencja Prasowa

Agencja Rozwoju Przemysłu zamierza przejąć kontrolę nad spółką Rafamet -
producentem obrabiarek do kolejowych zestawów kołowych i innych obrabiarek specjalistycznych. Obecnie ARP posiada ok. 47,3 proc. akcji Rafametu.
Jak przekazał PAP w piątek rzecznik ARP Miłosz Marczuk, Agencja wezwała do sprzedaży 2.276.487 akcji Rafametu S.A., stanowiących ok. 52,71 proc. w jej kapitale zakładowym. Na dzień ogłoszenia wezwania ARP posiada 2.042.214 akcji Rafametu, stanowiących około 47,29 proc. ogólnej liczby akcji.
Nabycie akcji ma być długoterminową inwestycją w spółkę, która przysłuży się jej rozwojowi - zaznaczył przedstawiciel ARP.
Rafamet specjalizuje się w produkcji obrabiarek specjalnych służących do obróbki kolejowych zestawów kołowych oraz jest dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym oraz zbrojeniowym.
Zgodnie z informacjami spółki historia firmy sięga 1846 r., kiedy po uruchomieniu linii kolejowej Berlin - Wiedeń, przebiegającej przez Kuźnię Raciborską, bezpośrednio obok stacji kolejowej powstała huta żeliwa. W drugiej połowie XIX w. dobudowano do niej walcownię i odlewnię żeliwa.
W 1889 r. nastąpiło przejęcie fabryki, produkującej w tym czasie osprzęt budowlany oraz wyroby dla kolei, m.in. śruby i osie do zestawów kołowych, przez Wilhelma Hegenscheidta. W 1920 r. wyprodukowano tam pierwszą obrabiarkę do obróbki ciężkich zestawów kołowych. Dziesięć lat później przedsiębiorstwo przejął Adolf Schondorff.
W 1946 r., po przejęciu terenu przez Polskę, powstała Fabryka Obrabiarek Rafamet, działająca przez następnych kilka lat pod nazwą Rafo. Z czasem podjęła ona produkcję ciężkich, uniwersalnych tokarek karuzelowych do zastosowania w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym i obronnym.
W kolejnych latach asortyment produkcyjny zostaje poszerzony o wielkogabarytowe tokarki horyzontalne, frezarki bramowe oraz obrabiarki specjalne. W 1992 r. przedsiębiorstwo państwowe Rafamet zostało przekształcone w spółkę akcyjną; cztery lata później wydzielono ze spółki część odlewniczą (obecnie Odlewnia Rafamet sp. z o.o.)
W 2002 r. Agencja Rozwoju Przemysłu objęła pakiet 46,72 proc. akcji spółki, pozostając do teraz jej największym akcjonariuszem. W 2007 r. spółka zadebiutowała na GPW. W 2015 r. w zakładzie otwarto nową halę montażu II; w 2016 r. zakupiono znak towarowy Poręba 1798. Obecnie udział eksportu w sprzedaży ogółem wynosi 70-80 proc.
Akcjonariuszami firmy są: ARP (47,29 proc. akcji), występujące wspólnie spółka Promack (21,76 proc.), Krzysztof Jędrzejewski (8 proc.) i spółka Iskra (3,24 proc.), Michał Tatarek z podmiotem powiązanym (6,07 proc.), likwidator spółki CENTRACOM S.A. (4,32 proc.), zarząd Rafametu (0,85 proc.), akcje 240 akcjonariuszy na rachunku sponsora emisji (0,50 proc.) i pozostali akcjonariusze (7,97 proc.).