Ekspresówka

Polska Agencja Prasowa

 zagraża Kopalni Soli Wieliczka
 Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wysłał list do UNESCO, w którym zwraca uwagę, że jeden z proponowanych korytarzy drogi ekspresowej S7 Kraków - Myślenice, zagraża wpisanej na listę tej organizacji Kopalni Soli Wieliczka. Burmistrz postuluje, aby zaniechać dalszych prac planistycznych nad tym korytarzem.
W styczniu br. GDDKiA zaprezentowała wyniki tzw. studium korytarzowego (SK) dla odcinka drogi ekspresowej S7 od Krakowa do Myślenic, zawierające sześć wariantów przebiegu tej trasy. Według drogowców odcinek S7 Kraków-Myślenice to ostatni fragment tego strategicznego ciągu drogowego, dla którego nie są prowadzone prace przygotowawcze. Przedstawione warianty spotkały się z krytyką i protestami mieszkańców gmin leżących w planowanych korytarzach nowej drogi. Pikietowano m.in. przed krakowską i warszawską siedzibą GDDKiA, a także na przejściu dla pieszych na Zakopiance.
W piśmie, przekazanym w piątek protestującym mieszkańcom Wieliczki, burmistrz tego miasta wyraża swoje zaniepokojenie kolizją planowanego wariantu 6 trasy S7 z Kopalnią Soli w Wieliczce oraz wnosi o udzielenie wsparcia przez UNESCO w zakresie ostatecznego odstąpienia przez GDDKiA od jakichkolwiek dalszych prac projektowych w zakresie korytarza 6 drogi ekspresowej Kraków-Myślenice.
Kozioł przypomniał, że w ramach konsultacji społecznych pod koniec kwietnia Rada Miasta Krakowa podjęła rezolucję, w której wezwała Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do odstąpienia od dalszych prac projektowych jedynie nad korytarzami 1 do 5 drogi ekspresowej S7, które przebiegają m.in. przez południowe dzielnice miasta i opowiedziała się za dalszymi konsultacjami w sprawie korytarza 6.
- Korytarz 6 pozostaje jednak w nieusuwalnej kolizji z Kopalnią Soli jako dobrem światowego dziedzictwa. Rezolucję tę przyjąłem z zaniepokojeniem, co też wyraziłem w piśmie (...) skierowanym do Rady Miasta Krakowa - zaznaczył burmistrz Wieliczki.
Samorządowiec powołuje się na opinie m.in. Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk mówiące o konieczności odstąpienia od dalszych prac projektowych nad korytarzem 6 z uwagi na potrzebę zapewnienia najwyższej ochrony zabytkowi, jakim jest Kopalnia Soli Wieliczka.
W ślad za jednoznacznym stanowiskiem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, wnoszę o udzielenie wsparcia przez UNESCO w zakresie ostatecznego odstąpienia przez GDDKiA od jakichkolwiek dalszych prac projektowych w zakresie korytarza 6 drogi ekspresowej S7 Kraków-Myślenice - zaapelował burmistrz.
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Krakowa o przedsięwzięciu mówił dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski. Jak podkreślił, zaprezentowanie sześciu wariantów przebiegu nowej trasy służy rozpoczęciu dyskusji na temat budowy nowej drogi ekspresowej między Krakowem i Myślenicami.
- Szukamy korytarza, w którym potencjalnie ta droga może przebiegać - ten korytarz to pas szerokości 5 km, dlatego dziś nie wiemy, przez którą działkę, którą miejscowość ta droga będzie szła, to pieśń przyszłości - podkreślił przedstawiciel GDDKiA.
Wyjaśnił, że konkretne przebiegi wariantu drogi wskaże dopiero studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach.