Mają największą

 węglową spółkę, a i tak brakuje im węgla

 Autor: JD
Od ponad miesiąca firmy i gospodarstwa domowe w Indiach borykają się z przerwami w dostawach prądu. Indie są drugim po Chinach producentem i konsumentem węgla na świecie. W przypadku trzech czwartych produkowanej tam energii elektrycznej wykorzystuje się węgiel. Indie mają największą na świecie firmę wydobywającą węgiel w postaci Coal India, ale węgla potrzebują coraz to więcej.
Indie importują około jednej czwartej zużywanego węgla. Chodzi tu głównie o węgiel koksowy potrzebny do produkcji stali. Jednak obecnie są też problemy z węglem energetycznym, na co wskazuje fakt, że w ponad stu elektrowniach węglowych zapasy surowca są tam na bardzo niskim poziomie.
Spółka Coal India wydobyła w ubiegłym roku około 600 mln ton węgla. Ma ona sukcesywnie zwiększać wydobycie surowca w kolejnych latach, do poziomu około 1 mld ton.
Wojna na Ukrainie dodatkowo przyczyniła się do wzrostów cen węgla, przez co import stał się znacznie droższy.
W Indiach rozglądają się zatem za węglem na różnych rynkach. Eksport węgla z Rosji do Indii może być na wysokim poziomie, gdyż Rosja jest skłonna zaoferować bardziej konkurencyjne ceny indyjskim nabywcom, ponieważ europejscy odbiorcy starają się kupować węgiel z innych źródeł niż Rosja.
W perspektywie do 2025 roku to właśnie Indie mają jeden z największych potencjałów wzrostu zużycia węgla. Wzrasta bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną, natomiast do realizacji wielu projektów infrastrukturalnych potrzeba coraz więcej stali, do której wytworzenia potrzeba węgla koksowego, oraz cementu.