Badacze dziejów

autor: TRz

górnictwa sudeckiego uhonorowani tablicą pamiątkową
Eufrozyna Piątek i Zygfryd Piątek zostali upamiętnieni tablicą pamiątkową, odsłoniętą na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. W ten sposób doceniono ich wkład w badania górnictwa kruszcowego w okolicy Wałbrzycha, w tym na terenie Gór Sowich i na Pogórzu Kaczawskim. Publikacje książkowe i artykuły prasowe autorstwa państwa Piątków do dzisiaj są wykorzystywane przez historyków czy badaczy regionu.
Zygfryd Piątek (1933-2005) pochodził z Chorzowa. Był absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zawodowo związał się z wałbrzyskim górnictwem węglowym. Pracował na KWK Victoria, potem został zastępcą dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu. W swojej zawodowej karierze na przestrzeni lat pełnił ważne funkcje w zakładach górniczych Victoria. Był wicedyrektorem w Okręgowym Urzędzie Górniczym oraz przez lata pełnił funkcję rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie zabytków techniki. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymał wiele nagród. W tym ministerialnych, m.in. Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki czy Ministerstwa Przemysłu.
Eufrozyna Piątek (1935-2018) pochodziła z terenu późniejszej Rudy Śląskiej. Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Zawodowo pracowała najpierw jako nauczycielka w Technikum Górniczym w Wałbrzychu. Później znalazła zatrudnienie w Dolnośląskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego oraz na Politechnice Wrocławskiej.
Państwo Piątkowie byli też współinicjatorami powstania Muzeum Przemysłu i Techniki, które objęło teren likwidowanego Zakładu Górniczego Julia - czyli dawnej KWK Thorez. W XXI w. część tych zabudowań wchodzi w skład CNiSz Stara Kopalnia.
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej miała miejsce w sobotę 1 lipca 2022 r. na terenie Starej Kopalni. Wzięli z niej udział m.in. prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, przedstawiciele dyrekcji Starej Kopalni, poseł Izabeli Mrzygłockiej oraz delegacje wałbrzyskich stowarzyszeń górniczych.

1656924779 starakopalnia2022