Kopalnia Silesia

autor: JM

 z bardzo dobrymi wynikami
Bumech ogłosił szacunkowe skonsolidowane wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze br. Wynika z nich, że GK Bumech w tym okresie miała szacowany skonsolidowany zysk brutto w wysokości. 185 mln złotych. Jest to górnicza spółka, która jest właścicielem kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
Jak czytamy w komunikacie spółki z 28 lipca, wstępne szacowane skonsolidowane przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu br. wyniosły 486 mln zł. To oznacza znaczną poprawę wyników – o 130 proc. - w porównaniu do minionego roku.
Pozostałe dane finansowe również wyglądają imponująco. Szacowany skonsolidowany zysk brutto wynosi 185 mln zł. Natomiast skonsolidowany szacowany wynik EBITDA wyniósł 227 mln zł, a wynik EBIT 180 mln zł.
Bumech to firma górnicza, która zajmuje się m.in. drążeniem wyrobisk podziemnych, serwisem i remontem maszyn oraz produkcją urządzeń i maszyn górniczych. W styczniu 2021 roku Bumech przejął Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, które prowadzi wydobycie węgla kamiennego w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.