PGG zbuduje

instalację do produkcji ekogroszku

 Autor: JD
Trwają prace projektowe dużego i ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) - budowy instalacji do produkcji ekogroszku "Karlik 26+" oraz mieszanek energetycznych w Ruchu Ziemowit.
Prace projektowe powinny zakończyć się do końca 2022 roku. Budowa ma ruszyć na przełomie 2022/2023 roku, a w pierwszej połowie 2024 roku inwestycja powinna zostać oddana do użytku. 
Produkcja roczna "Karlika 26+" po zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. ton na rok.
Powstanie również możliwość tworzenia mieszanek miałów energetycznych w ilości kilkaset tysięcy ton rocznie.
- Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla - tłumaczy Sławomir Brusik, główny inżynier, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit. - Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję Karlika - dodaje Sławomir Brusik.
Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
Wybudowane zostaną hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.
Pierwszy etap inwestycji to budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm i wreszcie budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.
Efektem końcowym całej inwestycji będzie produkcja "Karlika 26+", który cieszy się dużą popularnością i jest oczekiwany przez odbiorców indywidualnych.
Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia Piast-Ziemowit, to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Koncentruje się ona na zaopatrywaniu krajowego rynku, w tym energetyki zawodowej.