Pilotażowy projekt

Opracował: MD

 Banku Światowgo objemie tereny po kopalni Pokój
Możliwości zagospodarowania terenów po kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej będą porzedmiotem analiz w ramach pilotażowego projektu realizowanego przez Bank Światowy - podały służby prasowe rudzkiego magistratu. O największym górniczym mieście w Polsce rozmawiano we wtrorek, 27 września, w czasie warsztatów zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i BŚ.
- Transformacja energetyczna to wielkie wyzwanie, wykraczające poza możliwości samego miasta. Jeżeli mamy ją rozsądnie przeprowadzić, to musimy brać pod uwagę wszystkie strony tego procesu – powiedział pełniący funkcję prezydenta Rudy Śląskiej Jacek Morek.
Z nadzieją rozpoczynamy współpracę z Bankiem Światowym. Jego wsparcie pomoże nam lepiej przygotować się do kolejnych etapów transformacji Śląska – dodał.
Urząd Marszałkowski i Bank Światowy uzgodnili, że zamiast dążyć do opracowania ogólnoregionalnych rozwiązań, lepiej zacząć od wdrożenia pilotażu na jednym obszarze. Przedmiotem analizy, którą przygotuje Bank Światowy, będą położone w centralnej części miasta tereny po kopalni Pokój.
– To bardzo cenne, że zajmujemy się konkretnym obszarem. A Ruda Śląska jest miejscem, które tak naprawdę obrazuje cały region – podkreśliła dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu w UMWŚ Małgorzata Staś.
Padła propozycja, aby Urząd Marszałkowski pełnił rolę koordynatora między podmiotami uczestniczącymi w projektowaniu pilotażowego przekształcenia pokopalnianego terenu. Pracami projektowymi pokieruje Bank Światowy. Wykorzysta do tego m.in. swoje narzędzie LURA – aplikację służącą do oceny najlepszego możliwego zagospodarowania gruntu. Przeprowadzona zostanie też pogłębiona analiza umiejętności i kompetencji zawodowych, oparta o ankietę wśród 500 gospodarstw domowych i dane z innych źródeł. Projekt pilotażowy ma doprowadzić do opracowania studium wykonalności i projektów remediacji, a także określenia potencjalnych źródeł finansowania, w tym pochodzących ze źródeł niepublicznych.
- Nowe podejście Banku Światowego do transformacji węglowej opiera się na trzech filarach: ludziach i społecznościach, rekultywacji gruntów oraz strukturze instytucjonalno - zarządczej. Możemy zapewnić wsparcie w każdym z tych obszarów – powiedział ekspert Banku Światowego ds. środowiska Wolf Pohl.
To początek dłuższej podróży, być może po wzburzonych wodach, ale jesteśmy gotowi sprawować patronat nad tym projektem. Ruda Śląska ma szansę stać się inkubatorem innowacyjności – dodał.
Dzień wcześniej przedstawiciele Banku Światowego odwiedzili Rudę Śląską, aby w terenie dyskutować nad wyzwaniami stojącymi przed regionami górniczymi. Celem wizyty była też wymiana doświadczeń z przedstawicielami miasta na temat skutków eksploatacji górniczej oraz innych technicznych aspektów transformacji energetycznej.
Projekt pilotażowy w Rudzie Śląskiej jest częścią większego projektu pomocy technicznej wspierającego polskie regiony węglowe, realizowanego przez Bank Światowy i finansowanego przez Komisję Europejską. Na poziomie krajowym koncentruje się on na identyfikacji procesów oraz możliwości optymalizacji istniejącego ustawodawstwa, obowiązków instytucjonalnych, systemów i procedur. Z kolei na poziomie regionalnym głównym obszarem pomocy jest usprawnienie istniejących procesów ponownego przeznaczenia kopalń.