Na pogorszenie stanu

autor: Kajetan Berezowski

 bezpieczeństwa w przemyśle wydobywczym wpływ mają przede wszystkim zdarzenia w kopalniach węgla kamiennego
Górnictwo węgla kamiennego na cenzurowanym – Wyższy Urząd Górniczy ogłosił raport cząstkowy o stanie bezpieczeństwa w całej branży wydobywczej. Licząc od stycznia do końca września br., odnotowano 1513 wypadków ogółem, co stanowi wzrost wypadkowości o 0,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Wówczas zaistniało 1509 wypadków.
Wzrost wypadkowości ogółem w górnictwie związany jest ze zwiększeniem liczby wypadków w zakładach wydobywczych węgla kamiennego o 2,5 proc., z 1291 wypadków, do których doszło w ciągu 9 miesięcy w 2021 r., do 1323 zarejestrowanych w analogicznym okresie 2022 r. – podkreślili autorzy raportu.
Przy czym wzrost, biorąc pod uwagę załogę własną, wyniósł 2,1 proc. z 1105 do 1128 zdarzeń. Natomiast w podmiotach wykonujących powierzone przez kopalnie zadania wskaźnik wypadkowości wzrósł o 4,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego – ze 186 do 195 wypadków.
Z kolei w kopalniach rud miedzi wystąpił spadek wypadkowości ogólnej. Do września ub.r. odnotowano tam 131 wypadków. 118 takich zdarzeń trafiło do rejestrów w tym samym okresie w br. Spadki wypadkowości odnotowano także w górnictwie odkrywkowym. Były to 34 wypadki, które zdarzyły się w ciągu 9 miesięcy 2022 r. wobec 37 w ciągu 9 miesięcy 2021 r. W górnictwie otworowym wraz z podmiotami wykonującymi roboty geologiczne od stycznia do września br. doszło do 26 wypadków. O jeden więcej odnotowano w ub.r.
Najbardziej martwią wypadki śmiertelne i ciężkie. W 2022 r. w górnictwie odnotowano znaczny ich wzrost z 10 wypadków śmiertelnych i 6 ciężkich zaistniałych w okresie od 1 stycznia do 20 października 2021 r. do 29 wypadków śmiertelnych i 12 ciężkich w tym samym okresie br. Natomiast liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich wzrosła z 6 wypadków śmiertelnych i 2 wypadków ciężkich w 2021 r. do 22 wypadków śmiertelnych i 12 wypadków ciężkich w 2022 r. w omawianym okresie.
W górnictwie rud miedzi liczba wypadków śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie, a więc po 2 wypadki śmiertelne, licząc od stycznia do 20 października lat 2021 i 2022. Z kolei wśród wypadków ciężkich odnotowano spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jak czytamy w raporcie WUG, licząc od 1 stycznia do 20 października ub.r. miały miejsce 3 wypadki ciężkie wobec braku takich zdarzeń w br.
W górnictwie odkrywkowym także zaobserwowano wzrost wypadkowości śmiertelnej. W okresie od 1 stycznia do 20 października ub.r. wydarzyły się dwa takie wypadki wobec 4 wypadków śmiertelnych zaistniałych w br. Spadła natomiast wypadkowość ciężka z jednego w analizowanym okresie 2021 r. do braku takiego zdarzenia w br.
W górnictwie otworowym wraz z podmiotami wykonującymi roboty geologiczne zarówno w 2021 r., jak i w 2022 r. nie wystąpiły wypadki śmiertelne i ciężkie.
Statystyki – jak podkreślono – nie obejmują siedmiu osób poszukiwanych w związku z wypadkiem, do którego doszło 20 kwietnia 2022 r. w kopalni Pniówek.