Właściciel kopalni

autor: JM

 z ponad dwukrotnie większym zyskiem
W poniedziałek (27 marca) Bumech opublikował wstępne dane finansowe za 2022 rok. Wynika z nich, że w 2022 roku wynika EBITDA wyniósł 562 mln zł, wobec 274 mln zł rok wcześniej. Bumech jest właścicielem kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach.
Jak wynika z przedstawionych danych, Bumech miał 1,112 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w 2022 r. wobec 427 mln zł rok wcześniej (wzrost o 260 proc.). EBITDA wyniosła 562 mln zł, podczas gdy w rok wcześniej było to 274 mln zł (wzrost o 205 proc.).
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) to 455 mln zł wobec 217 mln zł rok wcześnie (wzrost o 210 proc.), natomiast zysk brutto wyniósł 444 mln zł, wobec 203 mln zł w 2021 roku, co oznacza wzrost o 218 proc.
Bumech to firma górnicza, która zajmuje się m.in. drążeniem wyrobisk podziemnych, serwisem i remontem maszyn oraz produkcją urządzeń i maszyn górniczych.
W styczniu 2021 r. Bumech przejął Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia, które prowadzi wydobycie węgla kamiennego w kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Kopalnia, która zatrudnia ok. 1,5 tys. osób jest największą prywatną kopalnią węgla kamiennego w Polsce.