Szczególny rok dla WUG

autor: MD

To był rok szczególny i ważny, ale także trudny, naznaczony tragicznymi wydarzeniami
 
Wyższy Urząd Górniczy podsumował działalność urzędów górniczych w 2022 r. Stosowne sprawozdanie, które jest publikowane cyklicznie, zostało umieszczony w środę, 19 kwietnia, na stronie internetowej WUG. Dokument stanowi informację dotyczącą między innymi działalności administracyjnej, kontrolnej, represyjnej, legislacyjnej, informacyjnej oraz wydawniczej urzędów górniczych.
Poszczególne rozdziały sprawozdania poświęcono współpracy urzędów górniczych z organami administracji państwowej i innymi instytucjami publicznymi, współpracy z zagranicą oraz organizacji i zarządzaniu w urzędach górniczych. Całość raportu uzupełniają informacje dotyczące wypadkowości w górnictwie, a także opis działalności komisji powołanych przez prezesa WUG.
Sprawozdanie otwiera przedmowa szefa nadzoru górniczego Adama Mirka, który zasygnalizował, że „Rok 2022 był dla organów nadzoru górniczego rokiem szczególnym, ważnym, uroczystym, ale też niezwykle trudnym, naznaczonym tragicznymi wydarzeniami. Wpłynęły na to dwie katastrofy górnicze, do których doszło w odstępie kilku dni w zakładach górniczych Pniówek i Borynia-Zofiówka ruch Zofiówka, należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej”. Prezes WUG przypomniał, że dla zbadania i wyjaśnienia okoliczności tych zdarzeń powołane zostały dwie komisje składające się z licznych ekspertów, naukowców, przedstawicieli strony społecznej i wielu instytucji. W sprawie Pniówka prace komisji wciąż jeszcze trwają.
 Ubiegły rok to także czas, w którym po długim okresie zagrożeń spowodowanych przez pandemię COVID-19 udało się nam powrócić do normalnego trybu pracy i do wykonywania ustawowych zadań, bez utrudnień i środków nadzwyczajnych - wskazał w przedmowie prezes WUG. Przypomniał również, że jedną z ważniejszych kwestii minionego roku były zmiany organizacyjne, do jakich doszło w organach nadzoru górniczego.
Zniesiony został, ze względu na zmniejszającą się liczbę kopalń węgla kamiennego, Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach, którego obowiązki przejęły okręgowe urzędy górnicze w Katowicach i Rybniku. Ponadto zlikwidowany został Specjalistyczny Urząd Górniczy, a jego kompetencje – w zasadniczej części – przejął Departament Infrastruktury Podstawowej Zakładów Górniczych, utworzony w ramach struktur organizacyjnych Wyższego Urzędu Górniczego.
Rok 2022 był także szczególny dla nadzoru górniczego z powodu obchodów jubileusz 100-lecia istnienia. W czerwcu ub.r. odbyła się uroczysta akademia. Opracowano i wydano okolicznościowe publikacje książkowe i prasowe prezentujące historię Urzędu oraz jego współczesne, najbardziej aktualne oblicze. Z inicjatywy pracowników oraz dzięki zebranym przez nich funduszom odnaleziono i odnowiono grób Romana Brzeskiego. Był on pierwszym po drugiej wojnie światowej prezesem WUG, a miejsce jego ostatniego spoczynku znajduje się na cmentarzu przy ul. Gliwickiej w Katowicach. Jubileuszowy charakter miała także Barbórka 2022 oraz uroczystość wmurowania okolicznościowej kapsuły czasu w pobliżu wejścia do budynku Wyższego Urzędu Górniczego przy ul. Poniatowskiego w Katowicach. W minionym roku Wyższy Urząd Górniczy był także organizatorem i gospodarzem dużego, cyklicznego wydarzenia międzynarodowego, które odbyło się we wrześniu – XXVI Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych.
- Nie mam wątpliwości, że rok 2023 będzie dla polskiej gospodarki, w tym i dla górnictwa, czasem kolejnych wyzwań. Mogę zapewnić, że bez względu na okoliczności nadal będziemy stali na straży bezpieczeństwa pracy w górnictwie i będziemy to bezpieczeństwo egzekwować. Nadal pozostaniemy otwarci na merytoryczny dialog i współpracę ze wszystkimi, dla których ta sprawa jest niekwestionowanym priorytetem - napisał na zakończenie prezes WUG i podziękował wszystkim pracownikom urzędów nadzoru górniczego za miniony rok.
- Dostrzegam i niezwykle cenię Wasze zaangażowanie, mierzenie się z problemami oraz wyzwaniami - napisał prezes Adam Mirek.