Rozmawiali o transformacji

autor: JM

 regionów górniczych
 
Przedstawiciele Głównego Instytutu Górnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego wzięli udział  w III międzynarodowej konferencji „Pozdrovjlena, prihodost/Welcome, Future" odbywającej się w Słowenii. Podczas konferencji Jan Bondaruk, zastępca dyrektora GIG-PIB ds. inżynierii środowiska,  zaprezentował doświadczenia GIG-PIB w procesie transformacji.
Konferencja została zorganizowana przez słoweńską gminę Velenje. Tegorocznym hasłem przewodnim imprezy była dywersyfikacja i rozwój ekonomiczny regionów górniczych w Europie „Diverzifikacija in gospodarski razvoj premogovnih regij v Evrop” (Diversification and economic development of coal regions in Europe).
Swoją prezentację Jan Bondaruk przedstawił 21 września. W prezentacji „Aktywa pogórnicze - wielofunkcyjna infrastruktura dla gospodarki", dyrektor Bondaruk wskazywał na istotę zabezpieczenia zasobów pogórniczych – zarówno infrastrukturalnych, jaki i ludzkich i ich istotnej roli dla dalszego rozwoju regionu, a także prezentował rozwiązania dla sprawiedliwej transformacji opracowane w regionie śląskim.
Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB) jest państwowym Instytutem Badawczym, nadzorowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, związanym od roku 1945 z przemysłem wydobywczym oraz regionem Górnego Śląska. W skład Instytutu wchodzi również powołana 20 lat wcześniej Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie.
Działalność Instytutu obejmuje najistotniejsze aspekty górnictwa i geoinżynierii, bezpieczeństwa pracy w przemyśle, inżynierii środowiska (w szczególności ochrony środowiska przed skutkami działalności przemysłowej). Instytut prowadzi również działalność certyfikacyjną i edukacyjno--szkoleniową oraz świadczy usługi w postaci badań, ekspertyz, pomiarów i analiz dla wielu branż przemysłu, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej oraz partnerów zagranicznych.
GIG-PIB utrzymuje rozległe kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami w ramach współpracy naukowej i technicznej, wspólnych projektów badawczych oraz eksportu usług i urządzeń, realizuje projekty w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i wielu innych.