Chcą zagospodarować

autor: JM

 wody kopalniane i odpady z hałd
 
Przedstawiciele Spółki Restrukturyzacji Kopalń podpisali list intencyjny dotyczący zagospodarowania wód kopalnianych oraz ich odsalania wraz z technologią zagospodarowania solanki powstałej w tym procesie. Jak wskazali przedstawiciele SRK, to kolejne działania spółki mające na celu wdrożenie ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań.
Chodzi o list intencyjny podpisany z firmami WOFIL oraz Urządzenia i Konstrukcje. Jak poinformowały służby prasowe SRK, w środę, 18 października, przedstawiciele obydwu firm spotkali się zarządem spółki, aby przedstawić innowacyjną technologię zagospodarowania zmineralizowanych wód pompowanych przez pompownie należące do SRK oraz materiału odpadowego zgromadzonego na hałdach pogórniczych. Po przedstawieniu założeń technologicznych, prezes zarządu SRK Janusz Smoliło oraz wiceprezes SRK ds. innowacji technologicznych i zamówień prof. dr hab. Adam Smoliński podpisali z przedstawicielami firm WOFIL oraz Urządzenia i Konstrukcje list intencyjny oraz umowę o zachowaniu poufności w zakresie podejmowanej współpracy.
Jak przypominają przedstawiciele SRK, wraz z przejętymi zakładami górniczymi w stanie likwidacji spółka wypompowuje w około 100 mln m sześc. wody rocznie. Część z tych wód (około 4,6 proc.) odbierane są przez zewnętrzne podmioty do celów przemysłowych i technologicznych. Pozostała ilość jest zrzucana do cieków powierzchniowych.
„Innowacyjny projekt prowadzony wspólnie przez firmy WOFIL, Urządzenia i Konstrukcje oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń ma na celu poprawę składu chemicznego i biologicznego ekosystemów wodnych w dorzeczu Wisły i Odry. Takie działanie będzie miało istotne znaczenie dla ochrony środowiska m.in. poprzez sukcesywną likwidację hałd, a w przyszłości może pozwolić na rozwiązanie problemu niedoboru wody, wywołanego zachodzącymi zmianami klimatycznymi” - argumentują przedstawiciele SRK.
Korzystająca z budżetowych dotacji SRK zajmuje się likwidacją kopalń i zagospodarowaniem ich majątku. Od 2015 r. do SRK trafiły m.in. następujące kopalnie lub tzw. ruchy górnicze: Makoszowy, Brzeszcze (produkcyjną część kopalni wraz z częścią załogi przejęła później grupa Tauron), Centrum, Mysłowice, Kazimierz-Juliusz, Boże Dary, Anna, Pokój 1, Rozbark V, Jas-Mos, Krupiński, Wieczorek (w dwóch częściach), Śląsk, ruch Piekary (część kopalni Bobrek-Piekary), część ruchu Rydułtowy (fragment kopalni ROW) oraz część kopalni Mysłowice-Wesoła.