Wstrząs na Kop. Mysłowice Wesoła

autor: KAJ 

Według świadków na teren kopalni wjechały karetki pogotowia ratunkowego. Zmierzał tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
 Jak informuje biuro komunikacji Polskiej Grupy Górniczej, w środę, 18 kwietnia, około godziny 20.40 w kopalni Mysłowice-Wesoła w Mysłowicach doszło do wstrząsu.
Miało do niego dojść w pokładzie 510Dz na poziomie 665
Według wstępnych informacji dwie osoby zostały poszkodowane. Świadkowie twierdzą, że na teren kopalni wjechały karetki pogotowia ratunkowego. Zmierzał tam również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Informację potwierdził również dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego. Według jego informacji wstrząs miał miejsce niedaleko przodka w pochylni pierwszej. Do kopalni udał się już dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.
Przypomnijmy, że ostatni wstrząs w mysłowickiej kopalni miał miejsce z 30 na 31 marca br. W jego wyniku poszkodowanych zostało czterech górników.
Epicentrum miało miejsce w rejonie ściany 578 na głębokości 665 metrów. W chwili jego wystąpienia w zagrożonym rejonie przebywało 18 pracowników. Czternastu z nich o własnych siłach wycofało się z rejonu, a czterech zostało poszkodowanych. Doznali m.in. urazów głowy i kończyn.
Kopalnia Mysłowice - Wesoła powstała 1 stycznia 2007 roku z połączenia kopalni Mysłowice oraz kopalni Wesoła. Początki zorganizowanego górnictwa na terenie kopalni Mysłowice sięgają 1837 roku, a na terenie kopalni Wesoła roku 1914. Pod nazwą KWK Mysłowice kopalnia działała od 1951 roku, a KWK Wesoła od 1952 roku.
W 1993 roku KWK Mysłowice i KWK Wesoła weszły w skład 11 kopalń tworzących Katowicki Holding Węglowy natomiast od 1 kwietnia 2017 roku KWK Mysłowice – Wesoła weszła w skład Polskiej Grupy Górniczej.
Zakład Górniczy KWK Mysłowice – Wesoła zlokalizowany jest głównie na terenie miast Katowice i Mysłowice.