Aktualności

Węgiel koksowy

Autor: JD
 
Średnioroczny wzrost głębokości w naszych kopalniach waha się od 7 do 8 metrów. Średnia głębokość