Historia Kopalni Bach

Historia kopalni „Bach” jest interesująca z kilku powodów. Po pierwsze na tej kopalni po raz pierwszy i prawdopodobnie jedyny na obecnych ziemiach polskich zastosowano metodę mrożeniową podczas głębienia szybów w górnictwie węgla brunatnego. Po drugie kopalnia ta jako jedna z nielicznych podjęła próbę eksploatacji głębinowej złoża węgla brunatnego na stosunkowo dużej głębokości – ok. 80 m. Po trzecie, z punktu widzenia rozwoju techniki górniczej, bardzo wartościowy jest opis próby ratowania kopalni przed jednym z najgroźniejszych żywiołów, jakim jest woda.