Figura Świętej Barbary w Izbie Tradycji

W 1979 roku w 40-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej przed cechownią kopalni „Knurów” wmurowano tablicę upamiętniającą tragiczną śmierć górników kopalni Knurów w czasie wojny, przed którą składano kwity i zapalano znicze. W tym roku górnicy składali kwiaty pod nowym pomnikiem Świętej Barbary – Patronki Knurowa (Monumentalny ponad 9 metrowy pomnik przedstawia Barbarę na kopalnianych kołach szybowych co nawiązuje do dawnego górniczego pozdrowienia „Szczęśliwego  Wyjazdu”(Glick Auf) oraz popularnych dyszeń „Ile zjazdów tyle wyjazdów” ) Kwiaty złożono również   przed cechownią, gdzie na miejscu poprzedniej tablicy zamieszono elementy z pomnika tragicznie zmarłych górników (krzyż, pyrlik, żelazko) oraz tablice ze zdemontowanego pomnika, który stał na miejscu dzisiejszego pomnika Świętej Barbary.

 wBarbara pomnik5

 

 Natomiast czako górnicze ze złamanym pióropuszem i listą ponad setki tragicznie zmarłych górników oraz tablice upamiętniające tragicznie zmarłych górników podczas II wojny światowej umieszczono w Izbie Tradycji pod figurą Świętej Barbary.

 
Boguś Szyguła