Katastrofa w KWK Barbara Wyzwolenie w dniu 21.03.1954 roku

W 50 rocznicę największej powojennej katastrofy w górnictwie na prośbę redaktora naczelnego tygodnika „Wiadomości Fary Św. Barbary” i ówczesnego proboszcza Stanisława Juraszka, górnicy i członkowie ich rodzin przedstawili wspomnienia związane z tą tragedią. Zostały one zebrane w kolejnych częściach, publikowanych na łamach tygodnika Parafii Św. Barbary w Chorzowie w okresie od 25 stycznia do 28 marca 2004 roku.

Bractwo Gwarków zebrało teksty w jednym zbiorze - pobierz tutaj.

Wspomnienia te są doskonałym uzupełnieniem informacji o katastrofie przedstawionej na naszej stronie przez znanego chorzowskiego historyka Ryszarda Kurka.
Dzięki naszym staraniom, obecny proboszcz parafii ks. Zygmunt Błaszczok wyraził Bractwu Gwarków zgodę na publikację wspomnień.

 

Bractwo Gwarków