Komisja Mieszana

Konstanty Wolny w okresie od lutego do kwietnia 1922 roku brał udział w rokowaniach w Genewie poprzedzających podpisanie tam 15 maja 1922 roku umowy polsko-niemieckiej o podziale Górnego Śląska. Powstały m.in. instytucje arbitrażowe: 

• Górnośląski Trybunał Rozjemczy w Bytomiu,
• Górnośląska Komisja Mieszana w Katowicach.
Komisja Mieszana była elementem uregulowania statusu Górnego Śląska w polsko-niemieckiej konwencji górnośląskiej z 15 maja 1922 
roku.