Sala Tradycji

Jerzy Kaczmarek

Sala Tradycji mieszcząca się w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie 
W rejonie Jaworzna pierwsza stacja ratownicza powstała przy szybie  „Sobieski”, następna przy obecnym szybie „Piłsudski”. Obie te stacje powstały pod koniec 1906 roku. Na stanie tych stacji było 6 aparatów ratowniczych  Pneumatogen. W 1926 roku stacje ratownicze Jaworzna zostały wyposażone w 6 kompletów Draegera każda. Były to aparaty model 1904 wraz z hełmami. Jeden z takich aparatów znajduje się w Sali tradycji. Ponadto stacja przy szybie „Sobieski” posiadała w tamtym czasie 5 lamp elektrycznych, z których 3 były akumulatorowe z rozczynem ługu potasowego 
o napięciu 4V, i czasie świecenia do 10 godzin i dwie alkaliczne Wolfa o czasie świecenia 11 godzin.
Aparaty Draeger model 1904/02 były używane aż do 1945 roku. Stacje ratunkowe w Wieliczce oraz Bochni powstały w 1913 roku.
W roku 1954 na kolegium MGW zapadła decyzja o budowie Rejonowej Stacji Ratownictwa Górniczego PW w Jaworznie. U podstaw tej decyzji  leżało  stworzenie odpowiednich warunków dla  przyspieszenia rozpoczęcia akcji pożarowych bezpośrednio po wybuchu pożaru na kopalniach należących do Jaworznicko- Mikołowskiego Zjednoczenia PW. 
Budowa stacji została ukończona w połowie 1958 roku.
Sala tradycji powstała w 1987 roku, a w roku 2004 gruntownie zmodernizowana i powiększona.