Historia górnictwa niemieckiego

Ostatni symboliczny kęs węgla kamiennego wydobyty został w dniu 21.12.2018.

Co przedstawia prezentacja Historii Niemieckiego Górnictwa..

Retrospektywnadokumentacja pracy i życia górników od początków wydobywania węgla kamiennego do zamknięcia ostatnich niemieckich kopalń. Autor, po 66 latach pracy w górnictwie w Zaglębiu Ruhry, przedstawia glównie na ilustracjach, szkicach i mapach koleje rozwoju górnictwa węgla kamiennego, strukturę kopalń, warsztat górniczy, wyposażenie górników, położenie socjalne i społeczne górników, ich zainteresowania, świętowania, włącznie z legendą o skarbniku, opiekuna wyrobisk górniczych i św. Barbary, jako patronki dobrej śmierci. Podkreśla powolanie do życia absolutnie pierwszego ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego i renty rodzinnej dla górników w Niemczech.

Tabele przedstawiają wzrost wydobycia węgla dzięki wprowadzeniu nowych maszyn i nowej technologii w górnictwie w Zagłębiu Ruhry, rosnący postęp ale też sukcesywnie malejącą produkcję węgla i zamknięcie kopalń. Autor równocześnie podkreśla wielkie znaczenie węgla kamiennego dla industralizacji Niemiec. Wyłania skutki wydobycia węgla, przedstawia rewitalizację regionu po zamknięciu ostatnich kopalń w roku 2018. Ważnym aspektem dla tego etapu jest zupełnie nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Technicznymim. Georg Agricola w Bochum - Studia dla górnictwa pogórniczego.

 Historia górnictwa niemieckiego.