Słowacy uczcili

salamandry210
W uroczystościach wziął udział dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki. Stały się one okazją do zacieśnienia współpracy polsko-słowackiej oraz prowadzonej w ramach EuroGeoSurveys.
W dniach 6 i 7 września 2012 r. dyrektor PIG-PIB Jerzy Nawrocki oraz kierownik Działu Organizacji i Współpracy Zagranicznej Marek Graniczny wzięli udział w obchodach słowackiego Święta Górnika, Geologa, Hutnika i Nafciarza. Uroczystości zostały zorganizowane z dużym rozmachem w Bańskiej Szczawnicy, niezwykle malowniczym miasteczku, które począwszy od XIII wieku było jednym z najznamienitszych ośrodków wydobycia kruszców w Europie, w tym srebra, złota i miedzi. W 1735 r. w mieście tym, zwanym wówczas Szelmeczbánya lub Schemnitz, rozpoczęła działalność pierwsza szkoła górnicza na terenach Korony Węgierskiej. W 1762 r. cesarzowa Maria Teresa podniosła ją do rangi pierwszej na świecie akademii górniczej. Doprawdy trudno uwierzyć, że obecne dziesięciotysięczne miasteczko pod koniec XVIII stulecia było trzecim co do wielkości ośrodkiem dawnej Korony Węgierskiej. Z końcem XIX wieku, gdy wydobycie kruszców stało się nieopłacalne, kopalnie zostały zlikwidowane, a miasto pogrążyło się w letargu, lecz historyczna zabudowa przetrwała w nienaruszonym stanie do dziś.
Wieczorem, pierwszego dnia święta delegowani wzięli udział w karczmie piwnej nazywanej na Słowacji Šachtag. Na imprezę przypominającą nasze barbórki oprócz miejscowych przedstawicieli władz górniczych, geologicznych (Štátny Geologický Ústav Dioniza Štúra), hutniczych i naftowych zostali również zaproszeni prezydent EuroGeoSurveys Marko Komac, sekretarz generalny EuroGeoSurveys Luca Demicheli oraz dyrektor Służby Geologicznej Chorwacji Josip Halamic.
W drugim dniu odbyły się główne oficjalne obchody - najpierw zorganizowane przez burmistrza Bańskiej Szczawnicy w kościele Świętej Katarzyny, zbudowanym w XV wieku, zwanym również „słowackim", ponieważ właśnie w nim począwszy od 1658 r. zaczęto wygłaszać kazania w języku narodowym; a kontynuowane w Centrum Kulturalnym Bańskiej Bystrzycy, gdzie przybył prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič w towarzystwie ministra gospodarki oraz ministra środowiska.