O Górnym

Szlonsku po Szlonsku

Bytom (Beuthen) 1890 rok
Miasto kere było tym piyrszym wielkoprzemysłowym ośrodkym kaj zaczyna sie rodzić ta nowoczesno niypowtarzalno kaj indziyj warstwa społeczna jakom była Wielkoprzemysłowa Klasa Mieszczańska kero miyszkała i żyła już cołkim inacyj niż wszyscy kerzi byli przed nimi .
We 1890 roku powiat bytomski mioł yno 126 km kwadratowych ; na tym łogryzku ziymi żyło już 113.784 ludkow . W tym przeszło 100 tysiyncy Gornoszlonzakow -autochtonow i ludzi z Rzeszy , reszta to gastarbaitry z Polski .
Na jednym kwadratkilometrze miyszkało aż 899 ludzi . Tela ludzi to nikaj niy miyszko na Szlonsku .
Prócz Bytomia jest jeszcze insze miasto :Krolewska Huta , łokropnie gibko urosła hoby ze drożdżow ciasto na kluski i mo dzisioj już 27 tysiyncy ludkow . Tukej w tyj Krolewskij Hucie som srogi żyły wonglo pod ziymiom i beztoż tyż tukej łotwarli gruba kaj robi przeszło 3000 berkmonow i zarozki kole łonyj gruby pootwiyrali insze werki i huty zielaza kaj robi 1800 robotnikow .
I tam we tych hutach ciognom szyny kolejowe kerymi potym jeżdżom cugi po Szlonsku i niy yno po Szlonsku ale i cołkim cesarstwie , robiom tyż tam płyty pancerne na szify i insze pierońska do wojny . Lejom tyż tam zielazne belejaki klamorstwo a łostatnio robiom tyż tam Bessmierskom sztal .
A ze tymi gminami jest tak że niy som łone samowładne ale skuli tego że jest tela grubow i inszych werkow , że stoły sie łone hoby małe miasteczka i majom po 5 tysiyncy abo i wiyncyj ludzi ale i tak niy som przedsia ale som do kupy hoby kolonie .
I tak to sie nasz powiat bytomski przełonaczo społecznie i industrialnie i te taki gminy abo i kolonie w kerych być mioł Byrgymajster bo we wszystkim wyglondajom już na miasto a niy na wieś kerom jeszcze muszom wg byamtrow być .
Takich jeszcze niy miast -kolonii jest w powiecie bytomskim już niy mało ; Lipiny , Hajduki , Miechowice i Szarlej .
Jakby nim yno kapka zmiynili prawa miejskie to mogły by sie być już miastami , co by yno poszło ku łodnich dobru i jeszcze gibcij by sie robiły gryfniejszymi . Ale to wszystek jest zależne łod ludków kerzi tam miyszkajom .
Gwarek
 
1 bytom