Akademika

 Akademika 

Na rocznicę powstania

Fundacji „Academica”
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
 
W niniejszym artykule zostaną przedstawione niezwykłe losy ojca i syna Krupińskich, w które wpisuje się dramat ojca, jakim było zesłanie po Powstaniu Styczniowym na Sybir i katorga w syberyjskich kopalniach. Udało mu się przeżyć między innymi dzięki solidarności wśród zesłańców – górników. Wiele dramatycznych okresów było w życiu syna Bolesława.
Jak międzypokoleniowa Solidarność Górnicza przyczyniła się między innymi do powstania Fundacji Studentów i Wychowanków AGH w Krakowie