Podziemny ambulans

Portal gospodarka i ludzie  autor: Aldona Minorczyk-Cichy 
 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG,
 
JSW Innowacje i Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego pracują wspólnie nad Mobilnym Punktem Medycznym, który zrewolucjonizuje opiekę medyczną pod ziemią. Podpisano w tej sprawie oficjalną umowę o współpracy. Projekt ma trwać dwa lata.