JSW inwestuje w przyszłych pracowników

Autor: JD
 
Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) kontynuuje współpracę ze szkołami
kształcącymi w zawodach i specjalnościach górniczych. 19 lutego podpisano odpowiednie porozumienie w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.
Współpraca pomiędzy spółką a Starostwem obejmuje naukę i zajęcia praktyczne dla uczniów.
Obejmuje także zatrudnienie absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie kształcących się  w zawodach: elektryk, monter maszyn i urządzeń, ślusarz oraz w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego.
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Spółka musi myśleć o zapewnieniu sobie kadr na kolejne lata.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że powiat gliwicki w dalszym ciągu stawia na współpracę z Jastrzębską Spółką Węglową. Jako jeden z największych pracodawców na południu Polski cieszymy się, że udaje nam się zawrzeć umowę na następny okres szkolenia uczniów, a w przyszłości pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej - mówi Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej.
Porozumienie zawarte w Starostwie Powiatowym w Gliwicach dotyczy uczniów rozpoczynających oraz kontynuujących naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022.
Nasze górnictwo, a w szczególności Jastrzębska Spółka Węglowa ma wielką przyszłość - uważa Waldemar Dombek, starosta gliwicki. - W imieniu zarządu powiatu dziękuję. Jesteśmy spokojni o to, że nasza młodzież będzie mieć pracę - dodaje starosta.
W ramach współpracy Jastrzębska Spółka Węglowa zobowiązuje się do zatrudnienia w Grupie Kapitałowej JSW uczniów po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie. 
Przemysł stalowy potrzebuje produktów JSW
Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest największym producentem węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii. Podstawową działalność Grupy JSW stanowi produkcja i sprzedaż węgla koksowego oraz produkcja i sprzedaż koksu oraz węglopochodnych.
Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
Produkowany przez Grupę JSW koks jest również sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji, we Włoszech i Indiach. W 2020 roku kopalnie JSW wyprodukowały ok. 14,4 mln ton węgla, wobec 14,8 mln ton rok wcześniej.