Górnicze zabezpieczenia

 Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

Kotwy, wykorzystywane zwykle do wzmacniania górotworu w wyrobiskach
górniczych, zostaną użyte do zabezpieczenia Jaskini Mroźnej w Tatrach. Na razie jednak zalegający w górach śnieg uniemożliwia podjęcie prac.
Prace objęte zadaniem związanym z remontem Jaskini Mroźnej powinny rozpocząć się na wiosnę 2021 r. Ze względu na warunki w terenie - śnieg, zamarznięty grunt oraz możliwość transportu oraz inne sprawy formalne to wcześniej niż w pierwszej połowie maja raczej się nie rozpoczną - stwierdza Paulina Kołodziejska, kierownik Zespołu Komunikacji i Wydawnictw w dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Jaskinia Mroźna dostępna była do zwiedzania do 24 września 2020 r. Także w ubiegłym roku Tatrzański Park Narodowy rozwiązał umowę z dotychczasowym dzierżawcą jaskini. W tym roku czeka ją poważny remont. Prace zgodnie z podpisaną umową będą finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt szczegółowy dotyczący prac w jaskini jest przygotowywany przez wykonawcę do akceptacji w ramach koncepcji „zaprojektuj i wybuduj”. W zależności od stanu znajdujących się w jaskini schodów i poręczy będą mogły być pozostawione bez wymiany. W jaskini pojawią się elementy znane z wyrobisk górniczych.
Zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym zamontowane wewnątrz jaskini będą kotwy metalowe w celu zabezpieczenia bezpiecznego przejścia turystycznego - informuje Paulina Kołodziejska.
W przeszłości jaskinia była już miejscem górniczych prac udostępniających. Po drugiej wojnie światowej wydrążono w obudowie betonowej sztuczną sztolnię wejściową do jaskini. Ten kilkumetrowy sztuczny korytarz nie będzie teraz przebudowywany. Natomiast nastąpi całkowita przebudowa wejścia do jaskini z budynkiem kasowym.
Dyrekcja TPN nie przewiduje wykonywania prac na szlaku dojściowym i zejściowym z wykorzystaniem stali lub betonu; jedynie w razie konieczności może być zastosowany taki materiał sporadycznie. Większość prac remontowych związanych ze szlakami turystycznymi będzie wykonana z użyciem drewnianych elementów lub z wykorzystaniem kamieni z terenu z otoczenia szlaków. Nie jest też planowany remont mostu nad potokiem Kościeliskim przy drodze głównej.
Jaskinia Mroźna odkryta została w 1934 r. Sztolnia wejściowa stanowiąca dziś północny otwór jaskini wykonana została w 1952 r. Do ruchu turystycznego jaskinię oddano w lipcu 1953 r. Obecny remont ma potrwać dwa lata.