Węgiel idzie na emeryturę

 Węglokoks zmienia formułę

 Piotr Myszor
Kończący w tym roku 70 lat Węglokoks znalazł się w trudnej sytuacji. Górnictwo węgla kamiennego, będące podstawą jego dotychczasowej działalności, weszło w Europie w schyłkowy okres. Grupa stoi przed wyzwaniami i koniecznymi zmianami, o których mówi dr inż. Tomasz Heryszek, prezes zarządu Węglokoksu.
W 2020 roku Węglokoks zanotował ponad 1,6 mld złotych przychodów jednostkowych i ponad 2,5 mld zł przychodów skonsolidowanych.
Ten rok może być ostatnim Węglokoksu w obecnej formule.
Nazwa Węglokoks nie oddaje już w pełni tego, czym się zajmuje grupa, a często staje się wręcz obciążeniem w kontaktach z bankami, odchodzącymi od finansowania węgla.