Pylica w górnictwie

Portal gospodarka i ludzie  autor: KAJ

Na 343 przypadki pylic odnotowanych w 2020 r. w górnictwie ogółem, 231 przypadków dotyczy górnictwa węglowego
 
 Pylica jest nadal najczęstszą chorobą zawodową, na którą zapadają górnicy. Z analizy chorób zawodowych w górnictwie przeprowadzonej przez Instytutu Medycyny Pracy, Państwowego Instytutu Badawczego, w latach 2016-2020 w całym górnictwie stwierdzono łącznie 1 717 przypadków chorób zawodowych, z czego największy udział miała właśnie pylica płuc - 1 530 przypadki, tj. 89,1 proc. wszystkich chorób zawodowych w górnictwie.
Przed rokiem ten sam Instytut Medycyny Pracy, Państwowy Instytut Badawczy w opublikowanych danych raportował o 1 464 przypadkach pylicy, co stanowiło. 88,4 proc. wszystkich chorób zawodowych w górnictwie.
Najwięcej przypadków pylicy płuc odnotowano w 2016 r. W dwóch kolejnych latach odnotowano spadek, po czym w kolejnych latach nastąpił wzrost: w 2019 r, odnotowano 67 więcej przypadków pylicy płuc niż w 2018 r., a w 2020 r. liczba zdiagnozowanych pylic płuc wzrosła o 61 przypadków w porównaniu do 2019 r. W przeważającej części dotyczą one byłych pracowników kopalń węgla kamiennego, obecnie już emerytów.
W 2020 r., odnotowano tylko 5 przypadków pylicy płuc wśród pracowników kopalń węgla czynnych zawodowo (w 2019 r. odnotowano 9 takich przypadków). Nadal choroby zawodowe odnotowywane w górnictwie węgla w sposób dominujący wpływają na ilość chorób zawodowych w całym górnictwie ogółem.
Na 343 przypadki pylic odnotowanych w 2020 r. w górnictwie ogółem, 231 przypadków (ponad 67 proc.) dotyczy górnictwa węglowego. Branża usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie wraz pozostałym górnictwem znajduje się na drugim miejscu odnotowanych chorób zawodowych. Do grupy tej zalicza się nie tylko działalność firm usługowych wykonujących czynności powierzone w ruchu zakładów górniczych, ale również Spółkę Restrukturyzacji Kopalń.
Wszystkie przypadki pylicy płuc u byłych pracowników kopalń zlikwidowanych lub będących w fazie likwidacji przypisywane są do SRK. W 2020 r. odnotowano w tej grupie 116 chorób zawodowych, w tym 108 pylic. Analizując rozkład procentowy poszczególnych chorób zawodowych w latach 2016-2020 można zauważyć, że pylica płuc pozostaje na zbliżonym do 89 proc. poziomie wszystkich stwierdzonych w górnictwie przypadków chorób zawodowych.