Doskonałe wyniki na jubileusz KGHM

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

KGHM Polska Miedź podsumował I kwartał br. Spółka podkreśliła, że są to
najlepsze wyniki operacyjne i finansowe od niemal dekady. EBITDA wyniosła 2 608 mln zł. Warto przypomnieć, że miedziowy koncern w tm roku obchodzi jubileusz 60-lecia. 
W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych Grupy, czyli od 2012 r., poziomy zysku operacyjnego Grupy i Spółki. Skonsolidowana skorygowana EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła w I kwartale 2 608 mln zł. To wzrost o 131 proc. w stosunku do I kwartału 2020 r. Warto podkreślić, że EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM.
Istotna poprawa w zakresie EBITDA umożliwiła realizację wyniku netto Grupy KGHM na poziomie o 675 mln zł ( wzrost o 98 proc.) wyższym od zanotowanego w I kwartale 2020 r. i zamknięcie go na koniec kwartału kwotą 1 365 mln zł. Taki poziom kwartalnego zysku netto jest najwyższy od czasu akwizycji aktywów zagranicznych. Podobnie jak zysk netto samej KGHM Polska Miedź (975 mln zł)” - czytamy w komunikacie opublikowanym w środę, 12 maja.
Wzrost kwartalnych przychodów Grupy o 27 proc., w relacji do I kwartału 2020 r., do poziomu 6 745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN.
Wyższa produkcja i kapitał własny
KGHM poinformował także, że wyższa o 6,6 proc. od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie, która na koniec I kwartału wyniosła 186 tys. t, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. Wsegmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy.
Koszty podstawowej działalności operacyjnej KGHM były wyższe o 16,6 proc. w relacji do analogicznego okresu 2020 r., głównie z uwagi na realizację wyższej sprzedaży wyrobów z miedzi, przy wykorzystaniu do produkcji wyższej ilości wsadów obcych.
Kapitał własny KGHM na dzień 31 marca 2021 r. wyniósł 21.491 mln zł, co oznacza wzrost o 410 mln zł w stosunku do końca ubiegłego roku.
300 mln zł na dywidendę 
Po analizach aktualnych możliwości finansowych Spółki (biorąc pod uwagę program inwestycyjny oraz aktualną sytuację na rynku metali), zarząd KGHM przedłożył walnemu zgromadzeniu spółki wniosek w sprawie podziału zysku za rok 2020. W uchwale znalazła się propozycja, by kwotę 300 mln zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 1,50 zł/za akcję.
W pierwszym kwartale tego roku zapadła decyzja o zdefiniowaniu i powołaniu Programów Strategicznych dla KGHM. W 2021 r. firma nadal będzie poprawiać parametry produkcyjne, stabilizować finanse i realizować ambitne inwestycje. Zwłaszcza, że pod koniec kwietnia minister klimatu i środowiska wydał decyzje przyznające KGHM koncesje na obszary Bytom Odrzański i Kulów-Luboszyce.
Miedziowy gigant planuje dalsze projekty związane z minimalizacją wpływu Spółki na otoczenie. Kontynuowany będzie Program dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu (BATAs). W Hucie Miedzi Głogów i Hucie Miedzi Legnica prowadzonych było 11 projektów. Dwa z nich ukończono w pierwszym kwartale.