29 rocznica śmierci Wilhelma Szewczyka

W dniu 8 czerwca 2020 roku mija kolejna, 29 rocznica odejścia śp. Wilhelma Szewczyka, patrona

naszego stowarzyszenia. Mimo upływu czasu wiele osób zachowało go w pamięci, wśród nich kolejne pokolenia czytelników, sięgających do jego książek, do wspomnień, strof poetyckich, esejów i felietonów.

W tym roku ukazały się dwie książki, w których pojawia się postać Wilhelma „w różnych odsłonach i przebraniach”; raz jako uczestnik prawdziwych i fabularnych wydarzeń
minionego czasu, innym razem jako literat, którego działalność staje się pretekstem do opowieści o własnym życiu. Te dwie pozycje wydawnicze, Kazimierza Zarzyckiego „Moja
melodia PRL-u” i Krzysztofa Lewandowskiego „Wojewoda śląski Jorg”, zachęcają do dyskusji, polemiki, uzupełnień i wymiany osobistych doświadczeń. Każdy twórca ma
prawo do kreowania własnego obrazu Wilhelma Szewczyka, jestem jednak zmuszona do sprostowania nieprawdziwych informacji o jego żonie Funi (Stefanii), którą autor
publikacji tylko raz jeden spotkał i o której życiu niewiele wiedział. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi i członkom Rady Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny, Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkół w rodzinnym mieście Wilhelma
Szewczyka i wszystkim członkom stowarzyszenia za wkład, jaki wnieśli do kultywowania duchowej spuścizny pisarza i za wsparcie, jakie okazali mi w trudnych
chwilach.
W dniu 8 czerwca nie odbędzie się zebranie członków Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka. Członkowie otrzymają sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za
ubiegły rok pocztą. Niewielkie grono osób spotka się przy grobie patrona o godz. 16.00, można więc do niego dołączyć.
Wierzę, odnosząc się do zacytowanych na początku wersów z powieści pisarza, iż nadchodzące miesiące okażą się dla wszystkich łaskawe, wzmocnią nasze
odpornościowe siły i pozwolą nam się znów spotkać w domu przy ul. Fitelberga 22 w jasnym kłębie myśli, zdarzeń i wrażeń.
 
Prezes Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka