Prairie Mining złożyło pozew przeciwko Polsce

Polska Agencja Prasowa

 Prairie Mining w ramach toczącego się międzynarodowego postępowania
arbitrażowego przeciwko Polsce złożyło pozew, w którym domaga się odszkodowania w wysokości 806 mln GBP, czyli ok. 4,2 mld zł - podała spółka w komunikacie. 
Jak podano, obejmuje to wycenę wartości szkód i utraconych przez spółkę Prairie zysków związanych z kopalniami JKM i Dębieńsko, a także naliczone odsetki związane z ewentualnymi odszkodowaniami. 
Spółka twierdzi, że Polska naruszyła swoje zobowiązania wynikające z traktatów: Traktatu Karty Energetycznej oraz Dwustronnej Umowy Inwestycyjnej Australia-Polska poprzez działania mające na celu zablokowanie rozwoju należących do spółki kopalń Jan Karski i Dębieńsko. 
Działania Rzeczpospolitej Polskiej pozbawiły spółkę Prairie całej wartości jej inwestycji w Polsce” - napisano w komunikacie. 
Spółka przypomniała, że dysponuje środkami finansowymi na prowadzenie sprawy w związku z roszczeniem dzięki zawarciu umowy o finansowaniu postępowania (LFA) na kwotę 12,3 mln USD. 
„Sprawa toczy się w szybkim tempie, a spółka złożyła już pozew w postępowaniu arbitrażowym z tytułu BIT, który zawierał wycenę szkód przygotowaną przez zewnętrznych ekspertów ds. wysokości roszczeń. Odszkodowanie, którego domaga się spółka, opiewa na kwotę 806 mln GBP. W dochodzeniu roszczenia kierownictwo spółki Prairie współpracuje z radcami prawnymi i szeregiem ekspertów zewnętrznych” - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor generalny Prairie Ben Stoikovich. 
We wrześniu 2020 r. spółka Prairie Mining ogłosiła, że rozpoczęła międzynarodowe postępowanie arbitrażowe przeciwko Polsce, a wcześniej, w lutym 2019 r. formalnie powiadomiła polski rząd, że istnieje spór inwestycyjny między nim a spółką. Wezwała wtedy do niezwłocznego podjęcia negocjacji w celu polubownego rozwiązania sporu. Jak podano, polski rząd odmówił udziału w rozmowach. 
W 2018 r. Prairie Mining podjęło działania prawne przeciwko ministerstwu środowiska w sprawie kopalni Jan Karski w Zagłębiu Lubelskim, po tym, jak nie dostało prawa do użytkowania górniczego. Także w 2018 r. MŚ odrzuciło wniosek Prairie Mining o zmiany w koncesji dla projektu Dębieńsko na Górnym Śląsku. 
Spór inwestycyjny spółki Prairie z Rzeczpospolitą Polską nie jest wyjątkiem, przy czym międzynarodowe media szeroko informują, że środowisko polityczne i klimat inwestycyjny w Polsce uległy pogorszeniu od czasu zmiany rządu w 2015 r. Efektem tego jest rosnąca liczba międzynarodowych roszczeń arbitrażowych kierowanych przeciwko Polsce w sektorach surowców naturalnych i energii, w których roszczenia odszkodowawcze wynoszą od 120 mln USD do ponad 1,3 mld USD, obejmujących między innymi spółki Bluegas NRG Holding (gaz), Lumina Copper (miedź) i InvEnergy (farmy wiatrowe)”- napisano w komunikacie Prairie Mining.