Powstaje reportaż - kiedyś kopalnia - jutro strefa kultury

Strefa Kultury – to opowieść o miejscu, które powstaje w Katowicach i będzie składało się z trzech części związanych z kulturą: sali koncertowej NOSPRU, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
W reportażu pojawią się rozmowy z ludźmi, którzy tworzą to miejsce a także wypowiedzi ludzi pamiętających kopalnię i ich refleksja na temat tego, co teraz powstaje w miejscu dawnej kopalni Katowice.


Reportaż poruszy temat rewitalizacji terenów poprzemysłowych, w tym przypadku pokopalnianych i zaadoptowanie ich na Strefę Kultury. Poruszony będzie aspekt ekologiczny, ale także socjologiczny i symboliczny. Zaadoptowanie tych terenów pokopalnianych dla kultury symbolizuje nieuniknioną w tym przypadku przemianę regionu. Do współpracy przy powstawaniu reportażu włączyli się m.in. członkowie naszego Bractwa.