W Katowicach i Gliwicach

 Portal gospodarka i ludzie  autor: AMC
 
mieszka sześciu milionerów z majątkiem przekraczającym 100 mln euro
Akademia Górniczo-Hutnicza po raz piąty została zwycięzcą rankingu mierzonego liczbą absolwentów z majątkiem przekraczającym 100 milionów euro. Uczelnia w ciągu minionego roku pozostała na tym samym poziomie – 11 absolwentów. Na drugim Miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski (10 milionerów), na trzecim Politechnika Warszawska (6 milionerów).
Czwarte miejsce przypadło Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie (5 milionerów), piąte Politechnice Łódzkiej (4). Jedyna w rankingu śląska uczelnia – Politechnika Śląska w Gliwicach (3) zajęła szóste miejsce ex equo z Politechniką Wrocławską, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Wrocławskim.
Ranking Szkół Wyższych mierzony majątkiem najbogatszych Polaków został opracowany przez Pracownię 2033. Zestawienie składa się z trzech części. Pierwsza część nadaje miejsca rankingowe uczelniom, uzależnione od liczby absolwentów z majątkiem powyżej 100 milionów euro.
W drugiej części autorzy sumują majątek najbogatszych absolwentów. W tym zestawieniu 1 miejsce zajmuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Z kolei w trzeciej części ujęto miasta, w których mieszkają najbogatsi absolwenci szkół wyższych. Kraków (21) nieznacznie ustępuje miejsca Warszawie (23), plasując się na 2 miejscu. Z kolei w Gliwicach i w Katowicach mieszka po 3 milionerów z majątkiem powyżej 100 mln euro.
Zestawienie zostało przygotowane w oparciu o informacje dostępne publicznie takie jak: sprawozdania finansowe, kapitalizacje spółek publicznych oraz informacje ogólnodostępne na temat zmian właścicielskich (transakcje kupna – sprzedaży, fuzje itp.). Z kolei dane o wykształceniu absolwentów zbierane są zarówno w sposób standardowy – na podstawie ogólnodostępnych informacji, jak i niestandardowy – nieco bardziej skomplikowany i kuluarowy, gdyż wiele majętnych osób, nie udostępnia żadnych informacji na ten temat.