Związkowcy z kopalni Sośnica

Autor: JD
 
Związki zawodowe działające w kopalni Sośnica, należącej do
Polskiej Grupy Górniczej (PGG) wystosowały 10 września br. pismo do prezesa PGG Tomasza Rogali. Zaznaczyły w nim między innymi: "w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przerw produkcyjnych spowodowanych niedostatecznym obłożeniem stanowisk pracy. Pomimo ciągłych interwencji w przedmiotowej sprawie przez stronę społeczną, obserwujemy brak reakcji ze strony zarządu PGG".
Poniżej prezentujemy treść wystosowanego przez związkowców z kopalni Sośnica pisma do prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali:
„Związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej oddział KWK Sośnica oczekują pilnego spotkania z zarządem PGG w temacie obecnego stanu zatrudnienia.
Jesteśmy zaniepokojeni obecnym poziomem stanu załogi w stosunku do założeń produkcyjnych i sprzedażowych. Obserwujemy notoryczne pogwałcenie przepisów BHP w celu osiągnięcia założonych planów produkcyjnych poprzez brak odpowiedniej ilości pracowników potrzebnych do zapewnienia ciągłości ruchu zakładu górniczego.
W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przerw produkcyjnych spowodowanych niedostatecznym obłożeniem stanowisk pracy. Pomimo ciągłych interwencji w przedmiotowej sprawie przez stronę społeczną, obserwujemy brak reakcji ze strony zarządu PGG.
Patrząc przez pryzmat mocy produkcyjnych oraz możliwości zbytu na rynkach węglowych, uważamy, że postawa osób zarządzających spółką nosi przejawy niegospodarności, a nawet celowego działania na niekorzyść kopalni i spółki.
Kopalnia Sośnica też z braku ludzi może nie wykonać do końca 2021 roku planu produkcji, jaki założył jej zarząd PGG. W związku z powyższym wnosimy o poważne potraktowanie problemu i jak najszybsze zajęcie stanowiska zarządu PGG oraz podjęcia stosownych działań".