Specjalistyczne  studia podyplomowe

Materiały prasowe

Centrum Rozwoju Kompetencji GIG zaprasza na kolejne edycje specjalistycznych
studiów podyplomowych. Pierwsza propozycja to studia z zakresu mechaniki górotworu, obudowy wyrobisk i geofizyki górniczej.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą praktyczną i teoretyczną w zakresie zagrożenia sejsmicznego i tąpaniami oraz utrzymania podziemnych wyrobisk górniczych. Program obejmuje m.in. taką tematykę jak: organizacja pracy stacji geofizyki górniczej, sejsmologia górnicza, metody sejsmiczne, grawimetria, radiometria, metody elektryczne i elektromagnetyczne, geofizyka otworowa, magnetometria i szereg innych tematów związanych z mechaniką górotworu.
Studia adresowane są głównie do kadry inżynieryjno-technicznej kopalń, w szczególności pracowników działów tąpań i obudowy oraz dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego w specjalności górniczej i specjalności geofizycznej, którzy chcą podnieść swoje kompetencje oraz zaktualizować lub uzupełnić swoją wiedzę. Ich ukończenie upoważnia do starania się o kwalifikacje geofizyka górniczego w podziemnych zakładach górniczych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnoprawnymi.
CRK GIG zaprasza również na kolejną edycję studiów podyplomowych pt. „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. Ich celem jest przygotowanie merytoryczne pracowników przedsiębiorstw projektujących, produkujących oraz użytkujących urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do eksploatacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne w przedsiębiorstwach, w których występują strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści, zawodowo zajmujący się problematyką bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Ukończenie studiów daje możliwość uzyskania certyfikatu kompetencji „Menedżer odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa przeciwwybuchowego”.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie: www.szkolenia.gig.eu