Kilkanaście gmin

Portal gospodarka i ludzie  autor: TRz

 chce przejąć nieruchomości pokopalniane
Szereg gmin na Górnym i Dolnym Śląsku prowadzi rozmowy i ustalenia w sprawie przejęcia majątku pogórniczego, jakim zarządza Spółka Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu. Zainteresowaniem samorządów cieszą się nie tylko szyby górnicze czy budynki kopalniane, lecz także akweny, rowy odwadniające czy tylko same działki.
- Każde przekazanie części majątku Skarbu Państwa samorządom to efekt długotrwałych ustaleń między gminami, wiedzącymi co potencjalnie je interesuje, a SRK. Ustalenia trwają zwykle dość długo, bywa, że nasi partnerzy po stronie samorządów zmieniają zdanie, potrzebują dodatkowych dookreśleń zakresu przekazywanych im terenów, obiektów... Mówimy o majątku Skarbu Państwa, co nie jest tożsame z majątkiem gmin - przypomina Wojciech Jaros ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu.
Niecały miesiąc temu, 18 sierpnia 2021 r., podpisana została umowa darowizny pomiędzy SRK a samorządem Sosnowca. Na jej podstawie Sosnowiec przejął tereny i drogi w okolicy dawnej kopalni Kazimierz-Juliusz. Ponadto na rzecz miasta przeszedł Rów Mortimerowski długości 3,6 km, służący dla  odprowadzenie wody z terenu dawnej kopalni Porąbka, a obecnie także oczyszczalni ścieków komunalnych, do rzeki Bobrek. Wcześniej, 14 lipca 2021 r., zawarto umowę darowizny na rzecz miasta Rydułtowy. Obejmowała ona część zakładu głównego kopalni Rydułtowy, w tym tereny komunikacyjne i budynek warsztatu.
Ponadto w 2021 r. na rzecz gmin SRK przekazała grunty w gminach: Suszec, Bieruń i Czerwionka-Leszczyny. W tej ostatniej odbyło się to w dwóch transzach.
W trakcie procedowania pozostaje znacznie więcej nieruchomości. Mysłowice chcą przejąć zakład główny dawnej kopalni Mysłowice. Tutaj potrzebne będzie określenie przez gminę terminu podpisania aktu notarialnego. Rydułtowy planują przejąć w drugiej transzy zakład główny nieczynnej kopalni. Gmina Miedźna ma przejąć działki osiedlowe i oczyszczalnie ścieków, a Rybnik – szyb Głowacki oraz osobno działki drogowe.
W orbicie zainteresowań Bytomia pozostają szyby Witczak KWK Centrum i Południowy KWK Miechowice, a także obiekty i działki towarzyszące.
- Gmina Bytom wyraziła wolę przejęcia całego zasobu mieszkaniowego od SRK SA na terenie naszego miasta. Odnośnie do dróg nie mają one odrębnych nazw, a przejęciem ma być objęta powierzchnia około 1,5 ha. Odnośnie do szybu Witczak planujemy go zagospodarować na cele kulturalno-turystyczne, zaś wstępna koncepcja zagospodarowania szybu Południowego przewiduje jego wykorzystanie na cele turystyczne. O szczegółach będziemy mogli mówić dopiero po przejęciu obszarów, na których znajdują się wspomniane szyby - informuje Tomasz Sanecki z Biura Prasowego UM Bytom.
Być może na rzecz miasta Katowice przekazany zostanie szyb Pułaski.
– Czekamy na określenie przez gminę zakresu zainteresowania terenem kopalni Wieczorek, by można było to wycenić i przygotować do przekazania - informuje Wojciech Jaros z SRK.
W trakcie uzgodnienia znajduje się przekazanie działki pogórniczej na terenie Rudy Śląskiej. Grunt od SRK zamierzają przejąć Brzeszcze, przygotowany został w tej sprawie projekt porozumienia. W trakcie uzgodnień znajduje się przekazywanie gruntów w kilku innych miastach, takich jak: Gliwice, Tychy, Wodzisław, Świętochłowice, Knurów, Nowa Ruda i Trzebinia. To ostatnie miasto chce też przejąć akwen Gliniak.
Nieruchomości pogórnicze chciałaby przejąć również gmina Godów, jednak tam niezbędne jest uregulowaniu stanu prawnego. Natomiast Gliwice wyraziły chęć przejęcia kolektora. Tutaj najpierw potrzebny będzie na operat szacunkowy i przygotowanie odpowiednich dokumentów.
- Mamy nadzieję, że znaczną część tych tematów uda się załatwić jeszcze w tym roku. Zależy nam na tym, gdyż opóźnienia mogą skutkować koniecznością dokonywania przeszacowań wartości przekazywanego majątku i uzupełniania zgód na taką operację - stwierdza Wojciech Jaros z SRK.