Węgiel koksowy surowiec krytyczny

Trybuna Górnicza  autor: KAJ

W nadchodzących latach światowy popyt na surowce krytyczne będzie nadal rosnąć
Komisja Europejska uznaje zasadniczą rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.
W nadchodzących latach światowy popyt na surowce krytyczne będzie nadal rosnąć. Unia Europejska powinna więc zmobilizować swój wewnętrzny potencjał zarówno w odniesieniu do surowców pierwotnych, jak i wtórnych.
Komisarz Thierry Breton, europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, przypomniał – w odpowiedzi na zapytanie europosłanki Izabeli Kloc – że w zaktualizowanej strategii przemysłowej UE podkreślono potrzebę zajęcia się strategicznymi zależnościami gospodarki UE, w tym w odniesieniu do niektórych surowców.
W planie działania zachęcono państwa członkowskie do identyfikowania projektów z zakresu wydobywania i przetwarzania surowców krytycznych, potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie i związanych z nimi możliwości finansowania w UE, przy priorytetowym traktowaniu regionów górniczych. Ponadto, platforma ds. zrównoważonego finansowania, będąca grupą ekspertów Komisji, jest w trakcie opracowywania kryteriów dla sektora górnictwa, sektora wydobywczego i sektora przetwórczego na potrzeby taksonomii UE – podkreślił Breton.
– Komisja uznaje zasadniczą rolę, jaką węgiel koksowy odgrywa w procesie transformacji przemysłu stalowego w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Produkty uboczne węgla koksowego odgrywają również ważną rolę w produkcji elektrod baterii, włókien węglowych, wodoru i wielu innych chemikaliów. Komisja zdaje sobie sprawę z dużej zależności UE od przywozu tego krytycznego surowca. Węgiel koksowy umieszczono – na podstawie oceny ryzyka związanego z zaopatrzeniem i znaczenia gospodarczego – w unijnym wykazie surowców krytycznych w latach 2014, 2017 i 2020 – dodał unijny komisarz.