Jubileusz Ks. Pawła Buchty

za 50 lat posługi kapłańskiej oraz 75 lat życia Ks. Jubilata Pawła Buchty odbędzie się uroczysta Msza Św. w Kościele Trójcy Przenaświętszej w Chełmie Śląskim

w sobotę 23 października br. o godz. 12 30

 

IMG 1304 2 1

 

 Z okazji pięknego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa – w imieniu Zarządu Bractwa Gwarków życzymy Ci, drogi Księże, prawdziwie duchowego przeżywania Jubileuszu, aby Dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niechaj Najświętsza Maryja Panna, wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków.  Modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie, jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim sercem owocnie mógł podnosić, rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem 
Szczęść Boże !!!