Pielgrzymka górników

Autor: JD
 
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie ulegnie znacznemu pogorszeniu, a wprowadzone
przez rząd obostrzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie, to 21 listopada górnicy ponownie przybędą na Jasną Górę, aby wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za opiekę i prosić o dalsze łaski. W roku 2020 branżowa pielgrzymka do Częstochowy miała ograniczony wymiar z uwagi na szczyt drugiej fali pandemii koronawirusa.
Przekazany przez Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) program tegorocznej pielgrzymki zakłada jej tradycyjny przebieg.
Przed godziną 10.oo pątnicy zbiorą się w częstochowskim kościele pw. św. Barbary. Tam zostaną przywitani przez proboszcza parafii ojca Ryszarda Bortkiewicza. Następnie wraz z pocztami sztandarowymi utworzą pochód, który przejdzie ku Jasnej Górze.
O godz. 11.00 rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach. Wcześniej obecne delegacje złożą kwiaty przy pomniku błogosławionego ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Punktem kulminacyjnym będzie zaplanowana na godz. 12.30 msza święta koncelebrowana w Kaplicy Cudownego Obrazu. Odprawią ją ksiądz biskup Paweł Stobrawa, kapelan KSGiE NSZZ Solidarność ks. prałat Bernard Czernecki, ks. Grzegorz Dymek, ks. Dariusz Pietraś, ks. Grzegorz Stolczyk, o. Jan Zinówko i ks. prałat Jan Żak. Całość zakończy ceremonia zawierzenia górników i górniczych rodzin Jasnogórskiej Pani.