Famur zapewnił sobie zielone finansowanie

Portal gospodarka i ludzie  autor: MD

Famur w środę, 3 listopada, poinformował o emisji zielonych obligacji. Ich wartość
nominalna to 400 mln zł. Jak podano w komunikacie, papiery wartościowe zostały opłacone i prawidłowo objęte przez obligatariuszy.
„Famur opracował i opublikował na swojej stronie internetowej Green Bond Framework, stanowiący przyjęte zasady zielonego i zrównoważonego finansowania. W dokumencie określone zostały cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z przeprowadzonej emisji” – czytamy w komunikacie.
Dodano, że realizacja przez Famur wyznaczonych celów - zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko - będzie poddawana corocznej weryfikacji przez zewnętrznego audytora oraz raportowana przez Spółkę aż do momentu wykupu zielonych obligacji.
 Wynik emisji zielonych obligacji oceniamy jako bardzo dobry, szczególnie w kontekście zachodzących obecnie zmian na rynku, którym Grupa musi nieustannie stawiać czoła. ESG wywiera coraz istotniejszy wpływ na analizowane projekty rozwojowe w tym obszar transakcji M&A stając się jednym z fundamentalnych elementów, kształtujących opcje inwestycyjne. Poprzez zwiększanie finansowania zielonych projektów, przyczyniamy się do transformacji ekologicznej polskiej gospodarki. Środki z emisji przeznaczone zostaną na inwestycje związane ze zrównoważonym rozwojem Grupy Famur, zwłaszcza na m.in. finansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji inwestycji, które na podstawie i zgodnie z Green Bond Framework, będą zakwalifikowane jako tzw. zielone projekty – powiedział prezes Famuru Mirosław Bendzera.