Konsultacje ZUS

autor: KAJ

Okienko górnicze to pomysł chorzowskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Otwarte zostało przed ponad trzema laty. Wszyscy, którzy mieli jakiekolwiek wątpliwości związane ze świadczeniami emerytalnymi dla górników, mogli zwracać się po poradę do dyżurującego eksperta. Było to duże udogodnienie dla ubezpieczonych, zważywszy na fakt, że nie wszyscy są w stanie w pełni zrozumieć dość skomplikowane przepisy prawa.
Zainteresowani pytali o warunki otrzymania emerytury górniczej, okresy zaliczane do pracy górniczej i pracy równorzędnej z pracą górniczą oraz trybu postępowania o przyznanie takiej emerytury. Z kolei osoby, które już mają ustaloną wysokość świadczenia, mogły dowiedzieć się, kiedy i na jakich warunkach mogą wystąpić o ponowne ustalenia wysokości emerytury górniczej. Pandemia koronawirusa, która wszystkich nas zaskoczyła, spowodowała przerwanie cyklu porad. Tymczasem emerytury ponownie pojawiają się w kręgu zainteresowania pracowników kopalń.
Już 2 grudnia, tuż przed Barbórką, zapraszamy wszystkich zainteresowanych poradą eksperta ZUS do telefonicznego kontaktu. Numer telefonu zostanie podany w tym dniu w wydaniu „Trybuny Górniczej” oraz na portalu netTG.pl. W godz. od 12.00 do 14.00 będzie można zasięgnąć opinii w swojej sprawie. Najczęściej pojawiające się pytania opublikujemy wraz z odpowiedziami na łamach „Trybuny Górniczej” i portalu netTG.pl Gospodarka i Ludzie. Do tej konsultacji warto się zawczasu dobrze przygotować.
Przypomnijmy zatem, że emerytury górnicze obliczane są według starych zasad. Oznacza to, że ich wysokość zależy m.in. od stażu pracy, wysokości osiąganych zarobków, od zastosowanych przeliczników górniczych i od kwoty bazowej obowiązującej w dacie złożenia wniosku. Nowe przepisy, które będą obowiązywać od stycznia 2022 r., wprowadzą kilka zmian w zakresie ponownego przeliczenia emerytur obliczanych według starych zasad (w tym emerytur górniczych). Od 1 stycznia 2022 r. nowelizacja przepisów zlikwiduje możliwość przeliczenia podstawy wymiaru emerytury.
Nie będzie też możliwości doliczenia okresów nieskładkowych. Jedynie raz w roku będzie można wnioskować o doliczenie okresów składkowych. Podczas specjalnego dyżuru telefonicznego eksperci ZUS odpowiedzą na wiele Państwa pytań związanych z ustalaniem prawa do emerytury górniczej oraz przeliczaniem jej wysokości. Podczas dyżuru możecie się Państwo dowiedzieć m.in.: jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać prawo do emerytury górniczej, jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać emeryturę górniczą, gdzie można złożyć wniosek o emeryturę górniczą, ile czasu ma ZUS na załatwienie wniosku, co się zmieni w kwestii ponownego obliczenia wysokości emerytury górniczej w 2022 r. i czy będzie można przeliczyć podstawę wymiaru od nowej kwoty bazowej. Kaj