Bitwa o surowce

 autor: Adam Maksymowicz

 bajecznie bogatego Kazachstanu
Brutalne starcia, zamieszki i protesty w Kazachstanie stały się tematem mediów na całym świecie. Pozostawiając na uboczu przyczyny i powody tak drastycznych wydarzeń i gniewu tego ludnościowo niewielkiego państwa, trzeba zauważyć pewne podobieństwo do wydarzeń w Chile, równie bogatego kraju.
Ogólnie rzecz biorąc, niezliczone bogactwa naturalne, nie zawsze przekładają się na dobrobyt obywateli. Chciwość krajowych elit i ich zagranicznych sponsorów, udziałowców, bankowców i górniczych koncernów jest zapewne jedną z ważniejszych przyczyn tych aktualnie krwawych zajść w Kazachstanie.
Bogactwa tego kraju są wręcz legendarne. Posiada on istne skarby w skali światowej.
Pod względem ludnościowym jest on blisko dwa razy mniejszy od Polski. ale za to powierzchniowo dziewięć razy większy od naszego kraju.
Kazachstan- terytorialny kolos
Podejmując rozważania na temat położenia azjatycko-europejskiego Kazachstanu trzeba zdawać sobie sprawę z ogromu jego terytorium. Rozciąga się ono na przestrzeni około 3700 km od Morza Kaspijskiego aż do zachodniego okręgu Chin – Xingjiang.
Na południu graniczy on z Turkmenistanem, Uzbekistanem i Kirgistanem, na północy tylko z Rosją. Południowa część Uralu przechodzi na teren Kazachstanu dzieląc go na część europejską (12 proc.) i azjatycką. Powierzchnia kraju wynosi 2,7 miliona kilometrów kwadratowych i jest blisko 9 razy większa od Polski oraz dwa razy od Ukrainy. Pod tym względem jest to 9. kraj świata.
Zamieszkuje go zaledwie 19 milionów ludzi. Klimat jest kontynentalny, suchy z minimalną ilością opadów, z długim i gorącym latem o temperaturze do 40 stopni C, z długimi zimami z temperaturami do minus 45 stopni C. Są to wiadomości encyklopedyczne bez których trudno zrozumieć to, co dzieje się w tym kraju.
Przedłużenie Syberii
Bogactwa naturalne Kazachstanu powodują napływ globalnego kapitału i światową rywalizację w zakresie inwestycji górniczych.
Na 105 pierwiastków z Tablicy Mendelejewa aż 95 występuje na jego terenie. Z tego 80 z nich wykorzystywanych jest w przemyśle. Znajdują się one prawie w 500 złożach zawierających około 1225 rodzajów różnego rodzaju rud, surowców i minerałów.
Bogactwa naturalne występujące na terenie tego kraju są pochodną nie tylko jego wielkości, ale przede wszystkim budowy geologicznej. Część jego terytorium budują jednostki geologiczne stanowiące kontynuację struktur z Syberii Zachodniej i Wschodniej, gdzie występują liczne złoża o światowym znaczeniu
Bogactwa naturalne
Kazachstan zaliczany jest do grona 20 państw o największych zasobach naftowych na świecie, dysponując ok. 2 proc. światowych rezerw. Potwierdzone zasoby ropy naftowej szacowane są na 30 mld baryłek.
Do największych złóż należą: Kaszagan, Tengiz, Karaczaganak, Uzen, Kalamkas i Żetybaj.
Większość kazachstańskiego gazu ziemnego to tzw. gaz towarzyszący ropie naftowej. Zasoby surowca skoncentrowane są w 4 złożach stanowiących 80 proc. jego zasobów: Karaczaganak, Tengiz, Imaszewskoje i Kaszagan. Potwierdzone rezerwy gazu szacowane są na 1,3 bln m3.
Kazachstan posiada duże zasoby rud chromu stanowiące 30 proc. zasobów światowych. Produkcja skoncentrowana jest w obwodzie aktiubińskim, gdzie zasoby surowca wynoszą ok. 160 mln ton.
W Kazachstanie w 11 miejscach wydobywa się rudy manganu; łączne ich zasoby wynoszą ok. 600 mln ton. Wysokiej jakości ruda, o średniej zawartości metalu 40 proc., znajduje się w złożach Kamys i Uszkatynsz.
Złoża uranu są oceniane na 470 tys. ton (25 proc. zasobów światowych i pierwszy producent w świecie), zasoby ołowiu (drugie miejsce w świecie) wynoszą ok. 14,9 mln ton, a cynku (pierwsze miejsce w świecie) 34,7 mln ton.
Występują także pokłady rud magnezu, miedzi (piąte zasoby w świecie), rud żelaza, barytu, wolframu, molibdenu i srebra.
Zajmuje ósme miejsce na świecie pod względem wydobycia węgla. Wydobywany jest on głównie metodą odkrywkową w ponad 400 kopalniach, a jego roczne wydobycie dochodzi do 100 mln ton. Ocenia się, że wykorzystano dotychczas mniej, niż 3 proc. jego zasobów.